Friday, December 1, 2023

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႃလီႉ တေသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်လင်မႂ်ႇ

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵႃလီႉ တေသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလင်မႂ်ႇ Kaw Dai High School ၼႆလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းၶိူဝ်းတႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢေႃႈၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ လၢတ်ႈဢုပ်ႇ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ တင်းၵူၼ်းတေၵေႃႇသၢင်ႈမၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ၶူဝ်းၶွင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၊ ငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈယဝ်ႉၼႆ တေၸဵဝ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ၼႆႉၼႆဢေႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်တေသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၺ်လိၼ်ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ တေလႆႈမႄးတႅၵ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်းသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပေႃးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉတႄႉ တႄႇႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။ၵူၺ်းၵႃ ပေႃးငိုၼ်းတွင်းပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈတႄႉ လႅပ်ႈတေၶၢဝ်းယၢဝ်း ” – ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၵေႃတႆးလင်မႂ်ႇၼႆႉ တေသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးသေ ပေႃးသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ တေႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၊ 8 ၊ 9 ၊ 10 ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၵေႃတႆးၼႆႉ ပေႃးတေၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူႈတီႈႁႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ။

ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်တေသၢင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢႆႇ ၶဝ်ဝႃႈ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းမွၵ်ႈ 3 မိုၼ်ႇသႅၼ်ၼႆဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်တေလႆႈ သိုဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈၶၼ် သုင်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်း တီႈၸမ်ၵႆသေဢမ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ယူႇဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်း လၢႆးဝၢၼ်ႈ မိူင်းသေ လႆႈၵိၼ်းၸႂ် ၊ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၊ ၵၢၼ်ယူႇၵၢၼ်ၵိၼ်ၵေႃႈ ပႆႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပဵၼ်တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်တေယႂ်ႇမႃးမိူဝ်းၼႃႈလႄႈၼႆ ပွင်ပဵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵေႃႈႁႂ်ႈၸွႆႈပၼ်ၽွင်ႈ ပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸူမ်းႁပ်ႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ ” –  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ၵႃလီႉ ၸတ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 16 ပီတဵမ်လႄႈ ၸတ်းပႃးပၢင်ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023-2024 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသႅၼ်းလဵၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉ 6 လူင်းတႂ်ႈ မီး 35 ၵေႃႉ ၊ သႅၼ်းယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉ 7 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီး 29 ၵေႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းမႃး ဝၢႆးလင်ၵေႃႈမီး။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်မီး 360 ပၢႆ  ။

သင်ၶႂ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွၺ်ႈထႅမ်ၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၵမ်ႉၸွႆႈလႆႈတီႈမၢႆၾူင်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

​​မေႃသွၼ် ၼၢင်းၽိဝ်လိူၼ်ၶမ်း – 09425995848

​​မေႃသွၼ် ၼၢင်းၺုၼ်ႉ​​ဢေး – Kpay : 09424772040 (Nang Nyunt Aye)

​​မေႃသွၼ်ၸၢႆးမိၼ်ႉ – Thai Bank (Krungthai) 549-0-34211-0 (Mr. Sai Aik Myint)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း