Saturday, July 13, 2024

ၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လိူၼ်လၢဝ်လႄႈၵၢင်ႁၢဝ် NASA ဢဝ် ၵွၼ်ႈလၢဝ်ပွမ် ဢႃယု 4000 လၢၼ်ႉပီ လူင်းမႃးထိုင်လုမ်ႈၾႃႉ

Must read

ဢေႇၵျႅၼ်ႇသီႇၾၢႆႇတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ဢႃႇၵႃႇသ လိူၼ်လၢဝ်လႄႈၵၢင်ႁၢဝ် မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ NASA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶိူင်ႈမိၼ်ၼႂ်း ဢႃႇၵႃႇသ ၶွင် NASA လမ်းၼိုင်ႈ တေႃႉဢဝ် လၢဝ်ထဵမ်းလၢဝ်ပွမ်ဢၼ်မီးဢႃယုသၢၵ်ႈတၢမ်း 4500 လၢၼ်ႉပီၼၼ်ႉ လူင်းမႃးထိုင်ၶိုၼ်းၼိူဝ်လိၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။


ယူႇတီႈ NASA သေ လႆႈပွႆႇၶိူင်ႈမိၼ်ဢႃႇၵႃႇသသေလဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢဝ်ပွမ်ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈ Bennu ၼႆၼၼ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼၢၼ်း 7 ပီ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 25 သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ NASA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢုပ်းမိၼ်ဢွၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၶိူင်ႈမိၼ်ဢႃႇၵႃႇသ ဢၼ်ယႂ်ႇၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ Osiris – Rex ၼၼ်ႉ တေႃႉဢဝ်ၸၢၵ်ႇ လၢဝ်ပွမ် ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ 250 ၵရမ်ႇ သေ လုၵ်ႉတီႈၵၢင်ႁၢဝ်ဢၼ်မီးတၢင်းသုင်မွၵ်ႈ 63000 လၵ်းၼၼ်ႉမိၼ် လူင်းမႃး သူႇပိုၼ်ႉလိၼ် ၼႂ်းႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈမိူင်း ဢူႇတႃႇ Utah ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၼ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။


ၵွၼ်ႈလၢဝ်ပွမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းမုၵ်ႇမူႇလုၵ်ႈၵၢင်ဝၼ်း၊ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ဢႃယုၵွၼ်ႈလၢဝ်ပွမ်တေမီးမွၵ်ႈ 4500 လၢၼ်ႉပီယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈ NASA သေတေၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၵွၼ်ႈႁိၼ် လၢဝ်ပွမ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈလီငၢမ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈ Osiris – Rex ၵေႃႈ တေသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵွၼ်ႈလၢဝ်ပွမ်ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း