Wednesday, June 19, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တၢင်ႇယွၼ်း ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တႃႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇယွၼ်း ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး 700 တႃႇပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တၢင်ႇယွၼ်း ပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ တၢင်ႇယွၼ်းပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး မိူဝ်ႈ 25/9/2023

ဝၼ်းတီႈ 25/9/2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုၼ်ႈတၢင်ႇယွၼ်း ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ တၢင်ႇယွၼ်း ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တႃႇပူင်သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းမူတ်း 700 ပပ်ႉပၢႆ။ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး ပပ်ႉ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး  ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2020 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉမႃး 250 ပပ်ႉၵူၺ်းလႄႈ ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း တင်းမူတ်းသေ ႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းထိုင် တီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉဢေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈမီးပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လႆႈဢဝ်ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈတႆး ပူင်သွၼ်မႃး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ၊ ဢိူင်ႇၼွင်မူဝ်လႄႈ ဢိူင်ႇၵွင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 9 ႁူင်းႁဵၼ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 7 ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ယွၼ်ႉမေႃသွၼ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ လႆႈၵိုတ်းဝႆႉ။ တႃႇ 2 ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ လႆႈပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ တဵမ်ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇ 2 ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်လႆႈပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉယူႇၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ ၸၼ်ႉဢွၼ် ဝၢၼ်ႈ ၼႃးႁူၵ်း မီးဝႆႉမေႃသွၼ် 2 ၵေႃႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းပူင်သွၼ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် ၼိုင်ႈဝၼ်း လႆႈပူင်သွၼ် 1 ၸူဝ်ႈမူင်း။ တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် ဝၢၼ်ၼွင်လူမ်ႇသမ်ႉ မီးဝႆႉမေႃသွၼ် 1 ၵေႃႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းပူင်သွၼ်သမ်ႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်း”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ တၢင်ႇလိၵ်ႈ ၸူးႁူဝ်ပဝ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ တၢင်ႇယွၼ်းပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး မိူဝ်ႈ 25/9/2023

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ 7 လင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉမေႃသွၼ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ လူၺ်ႈလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ တေၶတ်းၸႂ်ၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပိုတ်ႇပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၵႂႃႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်း 9 လင် ဢၼ်မီးသုၼ်ႇပူင်သွၼ် ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈတႆးမႃးၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ၊ ဢိူင်ႇၼွင်လူမ်ႇလႄႈ ဢိူင်ႇ ၵွင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မူႇဝၢၼ်ႈ တင်းမူတ်း မီး 20 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈတႆး ဢၼ်လႆႈပူင်သွၼ်မႃးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ယ၊ ဢိူင်ႇၼွင်လူမ်ႇလႄႈ ဢိူင်ႇၵွင်း ၼွင်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ မိူဝ်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ လႆႈတၢင်ႇယွၼ်း ပပ်ႉလိၵ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈလုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်သေ လႆႈမႃး 250 ပပ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇယွၼ်းမႃး ထိုင်မႃး ပီ 2023 ၼႆႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းတၢင်ႇယွၼ်း ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း