Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

Must read

မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လႆႈၵႂႃႇၶမ်း 1 ၵျၢပ်ႈ (ၶမ်း 1 ဝၢတ်ႇ)။

ဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ယႃႉသေႃးၽၵ်းတူႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ႁိမ်း ဝတ်ႉဢွင်ႇၸေႇတီႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်ယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လင်ၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈဢဝ် ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး လႆႈၵႂႃႇၶမ်း 1 ၵျၢပ်ႈလႄႈ ငိုၼ်း 60,000 မိုၼ်ႇပျႃး။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ တူၺ်းႁွႆးတိၼ် ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁွႆးတိၼ်ယႂ်ႇဝႆႉ တေပဵၼ်ႁွႆး တိၼ် ၵူၼ်းၸၢႆး တေမႃး 2 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၶဝ်မႃးယႃႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းသေ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇ မီးၶႃႈ။ လႆႈၵႂႃႇ ၶမ်း 1 ၵျၢပ်ႈလႄႈ ငိုၼ်း 60,000 ပျႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပူႇၵႄႇၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ႁဵတ်းသင်ပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း လွင်ႈလၵ်ႉ ၵၼ်၊ ၸူၼ်ၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆသေ ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းယေး ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်းမီးမႃး လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးတေၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၸိုင် မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇႁတ်းပွႆႇၵူၼ်းထဝ်ႈ ပႂ်ႉႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း တေလႆႈမီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆလၢတ်ႈ။

“တီႈမိူင်းယႆၼႆႉ လွင်ႈၵူၼ်းယႃႉသေႃးၽၵ်းတူႁိူၼ်းယေးသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃးသေ ပွၵ်ႈ တေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆသေ ၼႂ်း မိူင်းတႆးၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးမႃး ၵူႈဝဵင်းယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၸိုင် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ပႂ်ႉႁိူၼ်း ၵေႃႉလဵဝ် တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈပႂ်ႉႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 2 ၵေႃႉၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ၼၼ်ႉ တီႈထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈသေ ယိုဝ်းၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းမႃးၸွႆႈၼၼ်ႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း