Friday, December 1, 2023

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ၵႃလီႉ ၸတ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 16 ပီလႄႈၸတ်းပၢင်ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ၵႃလီႉ ၸတ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 16 ပီတဵမ်လႄႈ ၸတ်းပႃးပၢင်ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ။

Photo : လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ၵႃလီႉ ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 16 ပီ

ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ လွၺ်တႆးလီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢေႃႈၶႃႈ ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵေႃႈႁဵတ်း ပၢင်ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈၸတ်းပႃးဢေႃႈ။ ၶပ်းမၢႆတႄႉၵေႃႈ မီးလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ။ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၸဝ်ႉတႄႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသႅၼ်းယႂ်ႇ ၵႂႃႇပၢႆႈ(ၵၼ်ႇတေႃး)ၸဝ်ႈမိူင်း မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သုတ်ႇမုၼ်း မတ်ႉၶႂၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇၶဝ်ဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈလဵၼ်ႈၵဵမ်းၵၼ် ႁႂ်ႈပေႃးမိုတ်ႇၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ႁႂ်ႈမေႃၽွမ်ႉၵၼ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ် Team Work ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းၵဵမ်းၼၼ်ႉ တေဢဝ်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁူႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးထၢမ်မႃးၸၢမ်းလွင်ႈလႅတ်းသႅဝ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ်ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉထိုင် ၵၢင်ၶိုၼ်း ၶပ်းမၢႆမီးလၢႆၶၵ်ႉလၢႆတွၼ်ႈ ဝၢႆးသေ လဵၼ်ႈၵဵမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸတ်းပႃးပၢင်ၶႆႈလၢတ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းပႃးပၢင်လဝ်ႇမူၼ်ႈႁပ်ႉတွၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo : လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ၵႃလီႉ ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 16 ပီ

ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈလွၺ်တႆးလီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပိုတ်ႇၼႄ Documentary လွင်ႈပဵၼ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 16 ပီတဵမ်တဵမ်ၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶုၵ်းၶူၼ်ႉလွင်ႈၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ၽူႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ၵႂႃႇမီးတီႈၵႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢၼ်လူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင်ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉၶႃႈ ယူႇတီႈမေႃသွၼ်၊ၶူးသွၼ်သႅၼ်းယႂ်ႇၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၵွႆးၶႃႈ  ” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပီႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023-2024 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသႅၼ်းလဵၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉ 6 လူင်းတႂ်ႈ မီး 35 ၵေႃႉ ၊ သႅၼ်းယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉ 7 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီး 29 ၵေႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းမႃး ဝၢႆးလင်ၵေႃႈမီး။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်မီး 360 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယိၼ်းၸူမ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလၢင်းၸိူဝ်းဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႄႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၊ ႁူႉႁၼ်ၵႃၶၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းသေ မႃးသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းႁဵၼ်းတီႈၼႆႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈ ယူႇၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်ၵေႃႈ ယႃႇလိုမ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းသွၼ်ဢဝ်လိၵ်ႈတႆးသေၵမ်းၼႆ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ၵႃလီႉ ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 16 ပီ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီ ၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2006 ။ ထိုင်မႃး ပီ 2007  တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေ တႄႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်မႃး။ ၵေႃႉဢွၵ်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉသေ ဢွၼ်ႁူဝ်တႄႇတင်ႈမႃး ပဵၼ်ၽူႈၵပ်းသၢၼ်ၵေႃတႆး မေႃသွၼ်လူင်ၸၢႆးၽူင်းၶွင်ႇ။

ၵိင်ႇၽႄႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉဢွၼ်ၼႆႉ မီး 4 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၶိူဝ်း ၊ ထုင်ႉယိူင်း ၊ မိူင်းယႆ ၊ မိူင်းၵႃယၢင်း(ၸႄႈမိူင်းၶၢင်) သေ ပွတ်းတွၼ်ႈ ၼႂ်းၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်းတႄႉ  ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇ 12 လင်ပၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း