Wednesday, June 19, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁႅင်းပၼ်ၵူၼ်းထႆး တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်တႄႉဢမ်ႇပႃး

Must read

ပေႃးပီ 2023 ၼႆႉသဵင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁႅင်းပၼ်ၵူၼ်းထႆး  ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တီႈဢေႇသုတ်း 400 ဝၢတ်ႇၼႆလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ်။

Photo : ႁၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး တိုၵ်ႉၶဝ်ႈထႅဝ်တႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၸိုင်ႈထႆး(အလုပ်သမားဝန်ကြီး)ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ – “ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႈၼႆႉ  တေတႄႇၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်။ၵူၺ်းၼႃႇ တႃႇၵူၼ်းထႆးၵူၺ်း  ဢမ်ႇပႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း  ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပႃးၸဵမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်   ယွၼ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈသေ  တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးလႅင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးဝႃႈ တေၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ်ၵူၼ်းထႆး  ယူႇၼႆတႄႉ တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈပၼ်ပႃး ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇယွမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ။  ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ပဵင်းၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ လိူဝ်သေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၵႃႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၵေႃႈ လႆႈၸၢႆႇဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈ  ၊ ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈလၢင်းသမ်ႉ သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးထႅင်ႈ၊ ၸိူဝ်းၵိုတ်းၵူၼ်း ႁိူၼ်း တင်းမိူင်းတႆးၵေႃႈလႆႈသူင်ႇလဵင်ႉလူပၼ်၊ တႃႇႁွမ်ငိုၼ်းၵိုတ်းၼႂ်းတိၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီးလႆႈ ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ်ႁဝ်းယူႇဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵႃႈဝတ်းဝႂ်ႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈသဵင်ႈၼမ် ။ ႁဝ်းၵေႃႈ သမ်ႉလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ပိူၼ်ႈယူႇလူး ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းပိူၼ်ႈ ငိုၼ်းလိူၼ်ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းယွမ်းပိူၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇလူးၼေႃႈ။ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈယႂ်ႇၵူႈလွင်ႈ၊ ငိုၼ်းလိူၼ်သမ်ႉ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ၊ ငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇ  ဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ယူႇယၢပ်ႇဢေႃႈ  ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းထႆး ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 328 ထိုင် 358 ဝၢတ်ႇ  ပေႃးပီမႂ်ႇ 2024 ထိုင်မႃးၸိုင် ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းထႆး တေၶိုၼ်ႈထိုင်ၼိုင်ႈဝၼ်း   400 ဝၢတ်ႇ (တေမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 4 မိုၼ်ႇပျႃး)။ တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႄႉ မၢင်တီႈၵေႃႈလႆႈ 300 ဝၢတ်ႇတဵမ် မၢင်တီႈဢၼ်ယူႇၵိၼ်ၸွမ်းပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉၼၼ်ႉယင်း ဢမ်ႇလႆႈတဵမ် 300 ဝၢတ်ႇ ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇသဝ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆႈမီႈ (ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်၊ ၸိူဝ်းဢႃယုဝတ်းဝႂ်မူတ်းသေ ဢမ်ႇတေႃႇဢႃယု၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း