Wednesday, July 24, 2024

ၵႃးၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်းထပ်းၵၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ

Must read

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်း လူမ်ႉထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ။

Photo : ႁၢင်ႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၽႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်းသွၼ်ႉၵၼ် ( တန့်ယန်း အရန်မီးသတ်တပ်ရင်း)

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ပဵၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်း ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းးၼၼ်ႉပႃးတင်းယိင်းလႄႈၸၢႆး ၊ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃသႅၼ်ဝီယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵႃးမႃးၽႃႇသႂ်ႇ ၶဝ် ၸဵပ်းၼမ်ဝႆႉဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ပဵၼ်ၵႃး ဢႅဝ်လ်ႊၾၢတ်ႊ Alphard ဢေႃႈ ။ မၼ်း ႁေႃႈမႃးဝႆးၼႃႇလႄႈ မႃးၽႃႇၺႃးဢေႃႈ ။ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈလူး ပေႃးဢမ်ႇၾၢင်ႉၵေႃႈမိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ။ ပႆႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ပီႈပဵၼ်ၼွင်ႉၽႂ်  ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးၵႃးၽႃႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ မီး ၼၢင်းယိင်း 5 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 1 ၵေႃႉ  ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸွႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃႈလူင်တၢင်ႉယၢၼ်းယဝ်ႉလီငၢမ်းၼႆယဝ်ႉ ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၢင်ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ရူတ်ႉၵႃးသင်သေ သမ်ႉႁဵတ်းၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉႁေႃႈၵႃးၸိူင်ႉၼႆ လီၵူဝ်ၼႃႇ။ မၢင်ၵေႃႉ ႁေႃႈၵႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်းတၢင်းဝႆးၶဝ်။ တီႈႁိမ်း ၶဝ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ တင်းၵူၼ်းတင်းရူတ်ႉၵႃး သုၵ်ႉသၵ်ႉတႃႇသေႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈၵိုတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈၵိုတ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ။ပေႃးၶိင်ႇၶၢဝ်းပိူၼ်ႈလူင်းၵျွင်းၶႄႇၼႆ ၶႅၼ်းတဵမ်တၢင်းလူင်ဝႆႉယဝ်ႉ။ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လီ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လွင်ႈၼႆႉဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 18/08/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် 3 တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမီး 6 ၵေႃႉ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ ႁေႃႈရူတ်ႉႁေႃႈၵႃးဝႆး ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း