Tuesday, October 3, 2023

ၵူၼ်းမိူင်းတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းၸီး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၽူႈလၵ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ

Must read

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းသူႇ သမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းၸီး ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ တီႉၺွပ်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၽူႈလၵ်ႉ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸီး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽူႈလၵ်ႉ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸီး

တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းၸီး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ တီႉ ၺွပ်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇမႃး။

- Subscription -
ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းၸီး ႁဵတ်းမၢႆၾၢင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းၸီး ႁဵတ်းမၢႆၾၢင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ တႄႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၽဵဝ်ႈၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵိၼ် ယႃႈလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ မႃးၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆႉ ၶႂ်ႈလိူင်ႇ ၼမ်မႃးႁႅင်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သင်ဝႃႈ ပွႆႇဝႆႉ ဢမ်ႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈၸွမ်းၸိုင် ပေႃးႁိုင်မႃး ၵူဝ်ၶဝ်ႁႅင်းယႂ်ႇသေ ၵူဝ်ပဵၼ် ၸူၼ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ တႄႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ တီႉၺွပ်းၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼႆႉမႃးၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ၵွၼ်ႇတေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၼ်သတိထိုင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင် ဢမ်ႇၵိုတ်းယင်ႉၸိုင် တေတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းၸီး ၸွႆႈႁဵတ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းၸီး ၸွႆႈႁဵတ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း

“ လွင်ႈတေလူင်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ ။ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တီႉလႆႈ ၽူႈလၵ်ႉတင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ 3 ၵေႃႉ။ ၽူႈ လၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေပၼ်တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၶဝ် 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇၶိုၼ်း ပေႃးပွႆႇၼႆ တေသူင်ႇၶဝ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈယူႇ ၽႂ်မၼ်း။ ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်တေပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ မိူင်းၵုတ်ႈလႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼႆႉသမ်ႉ တေ မူၼ်ႉမႄးပၼ်တူဝ်ၸႂ် ႁႂ်ႈၶဝ်လီၶိုၼ်းသေ ၸင်ႇပွႆႇပၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမူၼ်ႉမႄးပၼ်ၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လိူၼ်ၼႆႉထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 21 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်း တေမီး 5,000 ပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးမီး 2,700 ပၢႆ ယိင်းမီး 3,000 ပၢႆ။ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းၸီးသမ်ႉ တႄႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/9/1999 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီး 24 ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းၸီး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းၸီး

ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းၸီးသေ လႆႈပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွႆႈၶပ်ႉၶိုင် ႁဵတ်းပၼ်မၢႆၾၢင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈယူတ်းယႃ၊ ၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ဢိၵ်ႇပႃး ငိုၼ်း လိူၼ်မေႃသွၼ် တီႈဢၼ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ၸွႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇ သၢင်ႈပၼ်လၵ်းၽူင်း သၢႆၵပ်းသိုပ်ႇ၊ ၸွႆႈထႅမ်တႃႇလႆႈၾႆးၾႃႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ မႄႈပၼ်ၶူဝ်/ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တႃႇၵူၼ်း မိူင်းၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ၊ ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵိၼ်ယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ၸွႆႈတီႉ ၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းၸီးၼႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၸီးလႄႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉ တွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢိူင်ႇမိူင်းၸီးၼႆႉ ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်း ဢွၵ်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – လဝ်ႇၵၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း