Sunday, May 26, 2024

ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ  ၵူၼ်းၶပ်းၶီႇရူတ်ႉၵႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ၶပ်းရူတ်ႉ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈပလိၵ်ႈၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ်ႉ ( Photo by ตำรวจทางหลวง)

ၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁေႃရူတ်ႉၵႃးသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃး ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်  ၼၼ်ႉၵႂႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ငိၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တေပွႆႇၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး လူၺ်ႈ ၾရီႊဝီႊသႃႊ (Free Visa) ၼႆဢေႃႈ ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းၵူႈတီႈသီႇလႅၼ်တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈမိူင်းၼမ်လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸင်ႇဢွၵ်ႇၵူတ်းမၢႆမႂ်ႇ ႁဵတ်းၼၼ်ဢေႃႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တင်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈထႆး ၼမ်ၼႃႇ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းလၢႆလၢႆၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉၵၼ်ၶႃႈ  ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ပေႃးၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶပ်းၶီႇၸိုင် တၵ်းၺႃး တူတ်ႈတၢမ်ႇ ငိုၼ်း 1000 ဝၢတ်ႇ( ႁိုဝ်) ငိုၼ်းၵေႃႈသဵင်ႈ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵေႃႈၺႃး ။ပေႃးဢႃယု ဝႂ်ၶပ်းၶီႇမူတ်း ( ႁိုဝ် ) ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ယိုတ်းဝႆႉသေ တိုၵ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးယူႇၸိုင် တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ငိုၼ်း 2000 ဝၢတ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးႁၢမ်ႈႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးယဝ်ႉသေ တိုၵ်ႉႁေႃႈၵႂႃႇမႃးယူႇၸိုင် တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ငိုၼ်း 40000 ဝၢတ်ႇ ( ႁိုဝ် ) တင်းငိုၼ်းတင်းတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ပီ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၼႂ်းပိူင်ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇဝႄႈၼမ်ႉဝႄႈၼွင်သေ ႁေႃႈရူတ်ႉၽႃႇၽၢင်ႈၼမ်ႉဢၼ်ယိုင်ႈဝႆႉၼိူဝ်တၢင်း ၽူင်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉၸိုင် တၵ်းၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 3 လိူၼ် လႄႈ ငိုၼ်း 10000 ဝၢတ်ႇ ။ ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမႃမႅဝ်းၸွမ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တၵ်းၺႃး တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ပီ လႄႈတၢမ်ႇငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 40000 ဝၢတ်ႇ ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇသဝ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆႈမီႈ (ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်၊ ၸိူဝ်းဢႃယုဝတ်းဝႂ်မူတ်းသေ ဢမ်ႇတေႃႇဢႃယု၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း