Tuesday, May 21, 2024

သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ  ၸတ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 136 ပီ  ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2023 ၼၼ်ႉ သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ  ၸတ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းတႆး ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 136 ပီတဵမ် ၶွင်ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ။

Photo : ႁၢင်ႈ သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 136 ပီၶွင် ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ

ၸဝ်ႈၶူးလၢဝ်ၸိုၼ်ႈ ဝႃႇယမ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထီႉ 5 ၵေႃႇတင်ႈမႃး ။ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် တဵမ် 136 ပီ ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၶူးမေႃသွၼ်လူင်ၶဝ်ၵေႃႈ သင်ႇမႃးႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းႁဵတ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ၸတ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းႁူႉၸၵ်းႁဝ်းၼမ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ၊ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းၼႆႉ ႁဵတ်းမႃးတႃႇသေႇယဝ်ႉ ပေႃးဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈမၼ်း ပီၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ႁဵတ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸုမ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းၼႆႉ မီးလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ၊ လၢဝ်း ၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး 5 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသင်ႇၶမၢၼ်ႈ ၊ ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး ၊ ၸုမ်းသင်ႇၶမွၼ်း ၊ ၸုမ်းသင်ႇၶရၶႅင်ႇ ၊ ၸုမ်းသင်ႇၶ ပဢူဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၶူးလၢဝ်ၸိုၼ်ႈ ဝႃႇယမ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သင်ႇလူင်းမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းၸိူင်ႉၼၼ်။ ၶဝ်တႅမ်ႈမႃးပၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းမႃး 4 ၶေႃႈၶႃႈဢေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း၊ပိုၼ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃႇတႆး ၊ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ လူင်ႉတူင်ႉၼိုင်သင်ႇၶတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢတ်ႈၾၢႆႇဢင်းၵိတ်း ၊ ၾၢႆႇထႆး ၊ ၾၢႆႇၶႄႇ လၢတ်ႈပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ   ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း 136 ပီၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸတ်းပႃးပၢင်သမ်ႊမၼႃႊ လၢတ်ႈၶႆႈလွင်ႈ ပိုၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ။

ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉၵေႃႈ မီးသင်ႇၶ လၢႆၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ၊ ဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ ၊ သိင်ႊၵပူဝ်ႊ ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ လၢဝ်း  ၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်ႊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃးတင်း ရတ်ႉသျႃႊ ၊ ဢေႃႊသတေႊလေႊယျႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ။ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ မီးၵိင်ႇၽႄလၢႆၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၊ လမ်းပုၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး တင်းသဵင်ႈမီး 138 ၼႂ်းၼႆႉ သင်ၶ လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉလေႃးၵၼ်ဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း