Saturday, June 22, 2024

ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ်ဢေႇ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ၵူၼ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းလႆႈမႃးသွၼ်ၸွႆႈ

Must read

တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၶူးသွၼ် မေႃသွၼ်ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇႁပ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း CDM ၊ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ၶိုၼ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းမေႃသွၼ်လူတ်းယွမ်းဢႄႇ ထိုင်တီႈလႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးသွၼ်လိၵ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း။

တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းဢွင်ႇၸၼ်ႉသိပ်း မႃးပဵၼ်ၶူးသွၼ်မႂ်ႇ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် ဢမ်ႇပေႃးလႄႈ ၶဝ်လႆႈႁပ်ႉမေႃသွၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်တိုၵ်ႉ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၵူၺ်း။ ပေႃးဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉပွႆႉ(ၸုမ်ႈၶူး)သင်တႄႉ ႁႂ်ႈႁပ်ႉသွၼ်ၸၼ်ႉၵၢင် လႄႈ ၸၼ်ႉဢွၼ်။မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ လူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈသွၼ်ပၢႆးၼၼ်ႉ   ” – ဝႃႈၼႆ။

မေႃသွၼ် မႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇမီးတူဝ်ထူပ်းၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်၊ ဢမ်ႇလႆႈမူတ်း၊  ၾၢႆႇၼိုင်ႈ  ငိုၼ်းလိူၼ်မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵဵပ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ပၼ်ဝႃႈၼႆ။ (လႆႈၵဵပ်းၵႃႈႁိုဝ်လႄႈလႆႈပၼ်ၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇထၢမ်ဝႆႉယူႇ။ ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး)

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မေႃသွၼ် ဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ   တူဝ်ထူပ်းၶဝ်တိုၵ်ႉဢေႇလႄႈ လၢႆးပူင်သွၼ်ၶဝ်  တေပႆႇၵျႃႉမိူၼ် မေႃသွၼ်ၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ။ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ပႆႇလႆႈၶိုၼ်ႈ ပႆႇလႆႈႁဵၼ်းသင်၊   ၵူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်လိၵ်ႈလီလီၵူၺ်းယဝ်ႉ မႆႈၸႂ်ၼႃႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

မေႃသွၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ပေႃးလႆႈသွၼ်ၸၼ်ႉၵၢင်ၼႆၸိုင် လႆႈငိုၼ်းလိူၼ် 2 သႅၼ်ပျႃးၵူၺ်း။  ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ်ၽွင်ႈၼႆ မေႃသွၼ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း