Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1  

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး သွင်ၽူဝ်မေး တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႉၺွပ်းဢဝ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇ ၵွင်ႈ တိုၵ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် တီႈၼႂ်းတပ်ႉ။

 

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၽူဝ်မေးၼႂ်းႁႆႈၼႃးၶဝ် ဢၼ်မီးႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၶွင်းဢီႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယိုဝ်းၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းတၢႆထင်တီႈသေ တီႉဢဝ်ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၵႂႃႇၸွမ်း သၢႆသိုၵ်းၶဝ်။

ပိူင်ပဵၼ်မၼ်း ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်း ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ယဵၼ်ၵႂႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ဢႃယု 31 လႄႈ ၼၢင်းမေးမၼ်း ဢႃယု 28 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသူၼ် ၵႂႃႇတီႇ ၽဵဝ်ႈတီႈလိၼ် တႃႇၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ၶႄႇ တီႈသူၼ်ၶဝ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၶွင်းဢီႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈတေႃႇ/ သႅတ်ႉ တေႃႇ။ ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶဝ်ဢၼ်မီးတီႈလွႆၵုင်းၽြႃး ဢၼ်ၶဝ် ၸင်ႇႁႃမႃးပၵ်း ယူႇၼႂ်းပီ 2022 ၼၼ်ႉ လူင်းမႃးၸူးၶဝ် ဢမ်ႇထၢမ်လွင်ႈတၢင်းသင်သေ ယိုဝ်းသၢတ်ႈ သႂ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ –“ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈႁူၵ်းလုၵ်ႈသေ တၢႆထင်တီႈၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၶဝ်၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းမေးတႄႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး တီႈႁူဝ်မႃႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ တင်းၼၢင်းမေး မၼ်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈတပ်ႉၶဝ်ၵုင်းၽြႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆလႄႈ ၼၢင်းယိင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်ၶဝ် တီႉၺွပ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်း 3,500,000 ပျႃး။ ဝၢႆးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ် ပၼ်ငိုၼ်းဢၼ် သိုၵ်း မၢၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇတေဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပွႆႇဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈပိုတ်ႇလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တႄႉ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၵမ်ႇၽႃႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်း ပဵၼ်ဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ ၶုၼ်ယူႇၼိူဝ်ပၵ်းပိူင်သေ ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၶိုၼ်းၵူႈ ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ တႃႇပိူင်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢီႈသင် တႅၼ်းတီႈတေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉ သိုပ်ႇတဵၵ်း တဵင် ပူၼ်ႉပႅၼ်ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၸိူင်ႉၼႆ။ လၢႆးႁဵတ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ် ၵူၼ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၵၢၼ်တၢႆ ၸဝ်ႈႁႆႈၼႃးၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ် ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၸႃႉသေ ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် တၢႆၼၼ်ႉ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း