Tuesday, June 25, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း သွၵ်ႈႁႃၽဵဝ်ႈလၢင်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းႁင်းၵူၺ်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး တႃႇယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ႁင်းၵူၺ်း။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ထိုင် လိူၼ်မေႊ ၶၢဝ်းတၢင်း  3 လိူၼ်ၸမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၾၢႆၶုၼ် – မိူင်းပၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတီႈလွတ်ႈၽေး ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တၢင်းဝၢၼ်ႈၸလူင်ႈ(ၸၢၼ်း)ပုၼ်ႉ မၢၵ်ႇမႅင်းလၢႆလၢႆသႅၼ်း ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ မီးဢမ်ႇယွမ်း 100 တီႈၶႃႈ။တၢင်းဝၢၼ်ႈၸလူင်ႈႁွင်ႇပုၼ်ႉၵေႃႈ မီးဢေႃႈ။မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ပႅၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်ဝႃႈၼမ် ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈမႆႉ ၶိူင်ႈမိုဝ်းသင်လႄႈ ပႃးသဵမ်ႈသေ ၶုတ်းႁႃသေ ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈၵူၺ်းဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ

မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်မၢၵ်ႇၽႃ ဢၼ်မီးၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းလွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈၼႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလႆႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်ၵၢင်မၢၵ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈတီႈမၼ်းလူင် ၸွမ်း ပႃႇႁဵဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီး။ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းႁိမ်းတၢင်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈၵၢင် ။ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းပႃႇၵေႃႈဝႃႈ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ။မၢၵ်ႇၸိူဝ်းမီးႁိမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ။ပေႃးၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ထူပ်းႁၼ်တီႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်း 120 တီႈသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းလၢႆၵေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႈၸုမ်းတပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင် 4 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း