Tuesday, June 18, 2024

ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 10

Must read

ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ။

Photo : ႁၢင်ႈၵႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတီႈတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတၢင်းလူင်းၵုင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 10 ( ဢ ထ ၵ 10 )  ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်း တူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းၵႃးဢၼ်ပိၼ်ႈၼၼ်ႉ တေမီးၵူၼ်းဝႆႉမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉၼႆႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း မီးမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ။ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ တိၼ် ၊ မိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လွၵ်ႈလွၵ်ႈလၢၼ်ႉလၢၼ်ႉၽွင်ႈဢေႃႈ ” –  ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ် ၶီႇပႃးမႃးၸွမ်း ၼႂ်းၵႃးဢၼ်ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 6 ထိုင် ၸၼ်ႉ 12 သေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၵႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႅပ်ႈ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းဢမ်ႇပေႃးလီလႄႈ ၸုမ်းၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း တိုၵ်ႉသိူဝ်ႇပူလူမႄးၶိုၼ်းယူႇ၊   ၵႃးဢၼ်တၢင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းလမ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုဝ်ႉမႃးၵူၺ်းသေ ၶိူင်ႈမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလီ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမၼ်းၵႆႉၵိုတ်းပဵၼ်ၵမ်း ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ  ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယွင်း  တေၵႂႃႇၵဵင်းတုင်ၼႆ သေ  ဢဝ်ၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တူၵ်းတၢင်း တီႈ 28 လၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူပ်းယွႆး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းတုင် – မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း