Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးၽၼ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၽၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
ႁၢင်ႈၾၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/8/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ  ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၽၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇလူင် ၼႂ်းပွၵ်ႉ 12  ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ် သူင်ႇႁူင်းယႃ ၼႆယဝ်ႉ ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ မၼ်းၺႃးၽၼ်းၼႆတႄႉဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈလႄႈ ၵႂႃႇဢဝ် သူင်ႇႁူင်းယႃႈၵူၺ်း ၺႃးၽၼ်းၸွမ်းၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းလႄႈ ၼႃႈမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၽၼ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၵူဝ်ႇယႄးၼၢႆႇလိၼ်း ဢႃယု 30 ပဵၼ်ၵူၼ်းထုင်ႉပဵင်း  မႃးႁႃၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃ ပီႈၼွင်ႉမၼ်း ပႆႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်ပႆႇလႆႈ တိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃဝႆႉယူႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်းဝႆႉ တီႈ ႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်း ႁဵတ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၵႂႃႇယွၼ်းငိုၼ်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉ၊   ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ၶိူဝ်းယႂ်း ။

မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/8/2023 ၼႆႉၵေႃႈ  ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် 2 ၵေႃႉ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉသေ တႅင်းတၢႆ  ဝႆႉၵေႃႉတီႈတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၼႂ်းႁိူၼ်း ၵေႃႈၼိုင်ႈၵႂႃႇတၢႆၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း