Monday, May 20, 2024

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းယႆ ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ

Must read

ၸုမ်းသိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ/မိူင်းႁႅမ်း  မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇ တီႈမၢၼ်ႈမူင်ႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/7/2023 ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၶဝ်သၢင်ႈမႃး ႁူင်းႁေႃလုမ်းမႂ်ႇၼႆႉမႃး မွၵ်ႈႁိမ်းၸမ်ပီၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊  တိုၵ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၺ်း။မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း  ထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း၊ ၽိူဝ်ႇသၢင်ႈယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်ပၢႆႉမႃးသႂ်ႇၸင်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်လုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ  ” – ဝႃႈၼႆ။

 ပၢင်ပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ/မိူင်းႁႅမ်းၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်  တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  လၢႆလၢႆၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ (ထူၺ်ႇဢူၵ်ႉ)၊ ၸုမ်းပလိၵ်ႈ ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ၶဝ်ပိုတ်ႇလုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉ။မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉတူင်ႉၼိုင် တၢင်းၼႆႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ပႆႇယၢမ်ႈႁၼ်ၶဝ် ပၵ်းလုမ်းႁဵတ်းၼႆ။မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈႁၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းလုမ်းဝႆႉၵႅၼ်ႇၶႅင်လီဝႆႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ/မိူင်းႁႅမ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင် ယူသဝ်းၸွမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇမႃးတႃႇသေႇ။

မိူဝ်ႈပီ 2022 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 23  ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ/မိူင်းႁႅမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢုပ်ႇၵဝ်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼၼ်ႉသေ ၼၢင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းၵႂၢမ်းလႄႈ ၸင်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း