Sunday, June 16, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း လႃႈသဵဝ်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶိုၼ်း

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းသွႆးထႅတ်ႉ (ဇွဲထက်ရွှေဆိုင်) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်း 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 12 ၵေႃႉ ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉပႆႇႁတ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶိုၼ်း ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း လႃႈသဵဝ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း သွႆးထႅတ်ႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈ 15/7/2023

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 15/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:45 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ဝႆႉၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵိုတ်းဝႆႉတီႈ ၼႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းသွႆးထႅတ်ႉ တီႈၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶမ်း တိုၵ်ႉပိၵ်ႉ ဢိုတ်းဝႆႉယူႇ ပႆႇပိုတ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သႅင်ႇၶၢႆၶမ်းၼႆႉ ပႆႇပိုတ်ႇ ၶႃႈ တိုၵ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉယူႇ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ 13 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ ပဵၼ်ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသႅင်ႇၶမ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇတူႇရသေႃႇ ဢႃယု 19 ပီ လႆႈၵႂႃႇလူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃ။ လိူဝ်သေ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 10 ၵေႃႉတႄႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ တႃႇ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း 1 ၵေႃႉလႄႈ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉတႄႉ ပႆႇလူင်း ယွၼ်ႉလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ 13 ၵေႃႉၼႆႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း မၢတ်ႇ ၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း 2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈလူႉၵွႆ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၼၼ်ႉ လူႉၵွႆသုမ်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ။ ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းႁူႉဝႆႉတႄႉ ပေႃးလိူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၼႆႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ယွၼ်းဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၼမ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ပိူၼ်ႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း သွႆးထႅတ်ႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ် ၸၢဝ်းတႆး၊ ၸၢဝ်း ၶႄႇ၊ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁၢၼ်ႉၼႆႉသမ်ႉ ပိုတ်ႇၶၢႆ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:30 မူင်းထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ပဵၼ် ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးသၢၼ်းဝိၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းမႃးတႄႉ တေၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ မီးသိုၵ်းတဢၢင်း သူင်ႇလိၵ်ႈမႃး လၢႆၵမ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇသႂ်ႇပၼ်။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးယူႇ ဢမ်ႇယွမ်းသႂ်ႇပၼ်။ ပီၼႆႉ သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးထႅင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းသႂ်ႇပၼ်ၼႆလႄႈ လႅပ်ႈၶဝ် တေဢဝ်မၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၵူၺ်း။ ၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၼႆႉသမ်ႉ လႆႈ ငိၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (သိုၵ်းထၢၵ်ႈ) ၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းသွႆးထႅတ်ႉ (ဇွဲထက်ရွှေဆိုင်) ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်ႇၶၢႆၶမ်းဝႆႉ မီးသွင်ဢွင်ႈတီႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တီႈ ၼိုင်ႈလႄႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တီႈၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈတႃႈၵုင်ႈ – မၼ်းတလေး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း