Sunday, October 1, 2023

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၶဝ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တိူဝ်းၼမ်

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (ၵေႃတႆး) ဝဵင်းၵႃလီႉ သူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း သိုပ်ႇတေႃႇၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်း ၶျႃႈၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးမႃး မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 53 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢႃယုတႄႇဢဝ် 18 ထိုင် 28 ပီ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸုပ်ႈ 2
Photo by – Kaw Dai Organization/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸုပ်ႈ 2 (ပီ 2023) တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်းၶျႃႈၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး 53 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်းၶျႃႈၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်လႆႈ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်းပၢႆး English for International Communication (ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ် ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း) လႄႈ Social Science (ၾၢႆႇပၢႆးသႆႈ) ၸိူဝ်ႈၼႆႉ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလႄႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ယူႇၵိၼ် ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်းၶျႃႈၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ယူႇတီႈ ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸၢႆးပၢင်ႇၾႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တူင်ႇၵူၼ်းတႆးလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵၼ်းဝႆႉတီႈၸၼ်ၸွမ်ရတ်းၶျႈးၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ပီထီႉ 4 ၾၢႆႇ EMC (English for International Communication) ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၸၢႆးပၢင်ႇၾႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၼွင်ႉသေ လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်းၶျႃႈၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼၼ်ႉ ၼွင်ႉဢဝ်ဝႆႉပၢႆး (Major) သင်ၶႃႈၼေႃ? ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵၼ်းဝႆႉ ပီထူၼ်ႈသင်ၶႃႈ?

တွပ်ႇ – မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈ တေႃႈလဵဝ် ၶႃႈႁဵၼ်းဝႆႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်းၶျႃႈၽတ်း ၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ပီထီႉ 4 ယဝ်ႉ။ ၶႃႈႁဝ်း ဢဝ်ဝႆႉပၢႆး ၵၢၼ်ႁဵၼ်း EMC (English for International Communication) ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ် ၽႃႇသႃႇ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၵူႈ မိူင်းမိူင်းၶႃႈ။

ထၢမ် – ဢၼ်ယူႇတီႈ ၼွင်ႉၶဝ် ၵႂႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉလူး ၼွင်ႉၶဝ်သမ်ႉ လႆႈၵႂႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈတေႃႇ ထႅင်ႈလၢႆပီၼေႃ?

တွပ်ႇ – ပိူင်ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉဝႃႈၼႆၸိုင် တေလႆႈႁဵၼ်း 4 ပီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးၼႆႉ လႆႈမႃးသိုပ်ႇတေႃႇႁဵၼ်းထႅင်း 2 ပီ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးတင်း ၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်းၶျႃႈၽတ်း ၵဵင်းႁၢႆး CRU ၶဝ်လူင်း MOU ၵၼ်ဝႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶိုၼ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး 3 ပီသေ မႃးသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ထႅင်ႈတီႈၼႆႉ 2 ပီ တႃႇတေလႆႈၸၼ်ႉ B.A ၼႆႉၶႃႈ။

ထၢမ် – ပေႃးၼွင်ႉၶဝ် ႁဵၼ်းယဝ်ႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ် တူင်ႇၵူၼ်းတႆး 3 ပီယဝ်ႉ ၼွင်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈတီႈၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ မၢႆထိုင် ဝႃႈ ၼွင်ႉၶဝ် ၶိုၼ်းတႄႇပီၼိုင်ႈၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ႁႃႉ?

တွပ်ႇ – ႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁဵၼ်းတေႃႇ တီႈၼႆႈထႅင်ႈ 2 ပီၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵၼ်းမႃးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး မႃးယဝ်ႉ 3 ပီယဝ်ႉ။ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ်တီႈၼၼ်ႈသေ မႃးသိုပ်ႇတေႃႇၶိုၼ်ႈတီႈၼႆႈ ပဵၼ်ပီထီႉ 4 ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။

ထၢမ် – ပေႃးၼႆ ၼွင်ႉၶဝ်သမ်ႉ တႄႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပီလႂ်ၼေႃ?

တွပ်ႇ – ႁဝ်းၶႃႈ တႄႇမႃးႁဵၼ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ ပီ 2022 ၼၼ်ႉၶႃႈ။

ထၢမ် – လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီးလၢႆၸုပ်ႈယဝ်ႉၶႃႈၼေႃ?

တွပ်ႇ – ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2022 ၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တင်းမူတ်းမီး 30 ၵေႃႉ။ ပီ 2023 ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုပ်ႈသွင် လုၵ်ႈႁဵၼ်း 23 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸုပ်ႈၼိုင်ႈတင်း ၸုပ်ႈသွင် မီး 53 ၵေႃႉ။

ထၢမ် – ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉသေ တင်းတီႈလႆႈႁဵၼ်းမႃး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ႉတူင်ႉၵူၼ်းတႆး ၼႆႉ ပိူင်သွၼ်ႁဵၼ်းတင်းသွင်တီႈၼႆႉ မၼ်းတေပိူင်ႈၵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၼေႃ?

တွပ်ႇ – တွၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵၼ်းမႃးတီႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵၼ်းၾၢႆႇပၢႆးဝူၼ်ႉ၊ ၾၢႆႇပၢႆးသႆႈ၊ တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁဵၼ်းတီႈၼႆႈသမ်ႉ ၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်း ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁႅမ်း၊ ၼႂ်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ်၊ ၼႂ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽႃသႃလိၵ်ႈဢင်းၵလဵတ်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵၼ်းမႃး မီးပိုၼ်ႉထၢၼ်ဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ် ၶွင်ႉၶမ်သင် ၸွမ်းၶႃႈ ၸွမ်းလႆႈလီယူႇ။ လွင်ႈဝႃႈ ယၢပ်ႇသေ ဢမ်ႇလမ်းၶိုတ်းလႆႈ ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။

ထၢမ် – ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉလူး ၵမ်ႈၼမ် တေၸႂ်ႉၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးသင်သေ ပူင်သွၼ်ပၼ် ၵႂႃႇၼေႃ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃသႃထႆး – ၽႃသႃဢင်းၵလဵတ်ႈ?

တွပ်ႇ – ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁဵၼ်းတီႈၼႆႈၼႆႉ ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ မေႃသွၼ်ၶဝ် တေၸႂ်ႉၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢင်းၵလဵတ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း International Program လႄႈ Major ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵၼ်းယူႇၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ပၢႆးဢိင်းၵလဵတ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸႂ်ႉၽႃသႃၵလဵတ်ႈတင်းမူတ်းဢေႃႈ။

ထၢမ် – လွင်ႈလႆႈၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ တီႈပူၼ်ႉလူး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽွင်ႈၶႃႈ?

တွပ်ႇ – ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မႃးပဵၼ်ၸုမ်း ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၶၼ်ငိုၼ်းမိူင်းႁဝ်းသေ လႅၵ်ႈမႃးပဵၼ်ငိုၼ်းထႆးၼႆႉ မၼ်းလႆႈဢေႇႁႅင်းၼႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢပ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ငိုၼ်း ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ။

လွင်ႈၵၢၼ်ၵိၼ်ယူႇသဝ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵႄႈလိတ်ႈပႃးလွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၽိမ်းၸႂ်ႉၽိမ်းၸၢႆႇၵၼ်တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးယူႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁွမ်းငိုၼ်းၵၼ်ယဝ်ႉ တူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်ဢဝ် ႁဵတ်းၼႆၶႃႈ။ ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း 6,000 ဝၢတ်ႇၶႃႈ။ ၼႂ်း 6,000 ဝၢတ်ႇၼႆႉ ၸဵမ်ၵႃႈၵိၼ်၊ ၵႃႈယူႇ ႁူမ်ႈမူတ်း ၶႃႈ။ ႁွင်ႈသဝ်းသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈယူႇၼႂ်းသဝ်း ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉသေ ယူႇပဵၼ်ၵွၼ်ႈပဵၼ်ၸုမ်း။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇ လႆႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈ။  

ထၢမ် – မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃႈဝီႇၸႃႇ ၽတ်ႉသပွတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလူး ၼွင်ႉၶဝ် လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼေႃ?

တွပ်ႇ – ၵႃႈဝီႇၸႃႇ ၽတ်ႉသပွတ်ႇတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈဢွၵ်ႇႁင်းၵူၺ်းမူတ်းမူတ်း။ သင်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးထိုင်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉယဝ်ႉ တေလႆႈသဵင်ႈထႅင်ႈ ဝႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ဝႂ်ၼႆႉတႄႉ တေၵွင်ႉၸွမ်း တႃႇပိုတ်ႇယေးငိုၼ်း (ပၢၼ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ ဝီႇၸႃႇႁဝ်းမူတ်း လူဝ်ႇၵႂႃႇတေႃႇ တီႈလုမ်းတေႃးမေႃးထႆးၶဝ်တႄႉ တၢင်းၾၢႆႇၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ရူတ်ႉၵႃးသေ ၸွမ်းသူင်ႇပၼ် တီႈလုမ်း ၸိူဝ်းၼႆဢေႃႈ။

ထၢမ် – တေႃႇပီၼႆႉ ၼွင်ႉၶဝ် လႆႈပၼ်ၵႃႈႁဵၼ်း ၵႃႈႁိုဝ်ၼေႃ? ယဝ်ႉၵေႃႈ တေႃႇပီ လႆႈပၼ်လၢႆပွၵ်ႈ?

တွပ်ႇ – ၵႃႈႁဵၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸၢႆႇပၼ် ၼိုင်ႈပီ သွင်ပွၵ်ႈ။ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႆႈပၼ် 23,000 ဝၢတ်ႇ ပႆႇပႃးၵႃႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း International Sudeten မႃးၶိုၼ်ႈလႄႈ ပေႃးပႃးဢၼ်ၼႆႉထႅင်ႈ တေႃႇပီ ႁဝ်းလႆႈၸၢႆႇပၼ် 17,000 ဝၢတ်ႇ။ ၵႃႈႁဵၼ်းသမ်ႉ တင်းပီ ႁဝ်းၶႃႈ တေသဵင်ႈ 46,000 ဝၢတ်ႇၶႃႈ။

ထၢမ် – လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် လႆႈငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈတီႈလႂ်သေ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၼေႃ?

တွပ်ႇ – တီႈႁဝ်းၶႃႈ မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း 53 ၵေႃႉၼႆႉ ၸိူဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈငိုၼ်းသူးသႅင်သိုၵ်းသေ မႃးၶိုၼ်ႈ ၵေႃႈမီး၊ ဢၼ်ဢဝ် ငိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် မႃးၶိုၼ်ႈ ၵေႃႈမီးလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်း ႁိမ်ငိုၼ်းထုၼ်း ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိုၼ်ႈ ၵေႃႈမီး။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူး သႅင်သိုၵ်းမႃးၶိုၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၼႂ်း 53 ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၶႃႈ။

ထၢမ် – တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉသမ်ႉ တေႃႇပီၼႆႉ လႆႈႁဵၼ်းသွင်ပွၵ်ႈ(သွင်ထိူမ်း)လႄႈ ၼိုင်ႈထိူမ်းသမ်ႉ လႆႈႁဵၼ်းလၢႆလိူၼ် ၶႃႈၼေႃ?

တွပ်ႇ – ၸူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်း မႃးႁဵၼ်းဝႆႉတီႈၼႆႈ ၼိုင်ႈထိူမ်းၼႆႉ တေလႆႈႁဵၼ်းမွၵ်ႈ 5 လိူၼ်ၼႆႉ။ တေႃႈလဵဝ် ၶႃႈႁဝ်း ႁဵၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ 3 ထိူမ်းယဝ်ႉ။ ၽႃသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ Subject ၼႆႉ မီး 37 ပၢႆးယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လွၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တေပဵၼ်ၽႃသႃလိၵ်ႈဢင်းၵလဵတ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ် – လုၵ်ႈႁဵၼ်း 53 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈဝႆႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ တေမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃယုမွၵ်ႈလၢႆပီ ၵၼ်ၼေႃ?

တွပ်ႇ – လုၵ်ႈႁဵၼ်း 53 ၵေႃႉၼႆႉ ဢႃယုလဵၵ်ႉသုတ်း 18 ထိုင် 28 ပီ။ ၼႂ်း 53 ၵေႃႉၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး တေၼမ် 3 ပုၼ်ႈ 2 ပုၼ်ႈ။ ၸုပ်ႈၼိုင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 17 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 13 ၵေႃႉ။ ၸုပ်ႈသွင်သမ်ႉ ၸၢႆး 13 ၵေႃႉ ယိင်း 10 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 53 ၵေႃႉၼႆႉ တႃႇၸုပ်ႈၼိုင်ႈ 30 ၵေႃႉၼႆႉ တေဢဝ်ပၢႆး EMC (English for International Communication) ။ ၸုပ်ႈသွင် 23 ၵေႃႉ သမ်ႉ တေဢဝ်ပၢႆး Social Science ။

ထၢမ် – သင်ၼွင်ႉႁဵၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ၼွင်ႉတေသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်?

တွပ်ႇ – တႃႇၶႃႈတႄႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈ တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းမိူင်းတႆးသေ တေမိူဝ်းၶိုၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ၵႃလီႉ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆ။

ထၢမ် – ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ယူႇတီႈ ၼွင်ႉသေ ၶႂ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင်ပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ?

တွပ်ႇ – တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈတႄႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈတၢင်ႇၵုင်ႇမုၼ်ထိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃတႆး ႁဝ်း ၶႃႈ ဢၼ်တီႈသိူဝ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈမႃးၼႆႉ ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ။ ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်မႃးႁဵၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းမႃးသုၼ်ႇတူဝ် ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ဝႃႈမႃးပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်း မႃးပဵၼ်ၵွၼ်ႈပဵၼ် မမ်ႈ မႃးၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းမၼ်း မႃးႁဵၼ်းတီႈလဵဝ်ၵၼ် ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ဢၼ်ၼႆႉ တီႈတွၼ်ႈ ၶႃႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်းၸုမ်းသေ လႆႈမႃးၸွမ်းတီႈၼႆႈလႄႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းလႆႈၸိုဝ်ႈသဵင်တႆးႁဝ်းမႃးၸွမ်းယဝ်ႉ။  

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၶႃႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း