Saturday, May 25, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢမ်ႇယူႇလီ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး  

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ႁိုင်မွၵ်ႈ 2 – 3 ဝၼ်း။  

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ/ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/7/2023 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ တီႈ ထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ မိူင်းၶၼ် ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ လႆႈသုင်းမႅၼ်ႈၺႃးႁဵပ်း ဢဝ်ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၵမ်း လဵဝ်။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း သုင်းမႅၼ်ႈၺႃးႁဵပ်းသေ ဢဝ်ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ လႆႈ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇၼၼ်ႉ မႃးၼႄပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းႁၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8-9 ၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၶႅၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃး ယူႇလီသုင်းဝၢၼ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/7/2023 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸင်ႇလူင်းႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉမႃးသေ ယၢမ်းလဵဝ် ပွၵ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်း တီႈမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈဝႃးတႄႉ ၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း ၶိုၼ်းမႃး ယင်ႉလိုဝ်ႈဝႆႉ တီႈမိူင်းၽူင်းၼႆႉယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇယူႇတီႈၼႆႈဝႆႉသေ တေပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈၵမ်ႉၵွၼ်ႇ။ ပေႃးမိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈထမ်ႈၼႆ ၵူဝ်သိုပ်ႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ ယွၼ်ႉတီႈပုၼ်ႉသမ်ႉ ၵႆမေႃယႃ ၵႆၵူၼ်းဝႆႉ လႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈယင်ႉလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းၽူင်းၼႆႉသေ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ သိုပ်ႇၶဝ်ႈဝႃႇသႃတီႈၼႆႈၵႂႃႇၵွၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းၸဝ်ႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႆႉၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉတႄႉ”- ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/7/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း (လိူၼ်ပထမ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်း မိူင်းၽူင်း၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းလႃး တီႈၸမ်/ ၵႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွမ်းသူင်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် တႃႇၼႂ်းဝႃႇသႃ တီႈထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ မိူင်းၶၼ် ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 (NDAA) ဝဵင်း မိူင်းလႃး။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 60 ပီတဵမ် ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယေႃးမုၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉသီတွၼ်းႁိူင်း(သီၻွၼ်းရိူင်း) ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ် – ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း