Friday, July 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူတ်ႇထတ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆဢၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းထၢမ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ။

ဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ႁွင်ႉပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈတီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸိုင်ႈတႆး – မႃးႁူပ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈမၢႆၾၢင်လႄႈလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလၢႆလၢႆလွင်ႈ။

- Subscription -

တွင်ႈထၢမ် ၸွင်ႇပႃႇတီႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆႈမီႈဢၼ် UEC တမ်းဝၢင်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ၸွင်ႇပႃႈမီးဢဵၼ်ႁႅင်းၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇ 1 သႅၼ်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်တေလႆႈပိုတ်ႇလုမ်းပႃႇတီႇႁႂ်ႈယဝ်ႉၶိုင်ႈပၢႆ ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၸွင်ႇပႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ၊ ပႃႇတီႇတေလႆႈၶိုင်ၸတ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပုင်ႇတိၼ်ႇသႅၼ်းၵဝ်ႇ(သၢမ်တူပ်ႉ) ၼၼ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ်သႅၼ်းမႂ်ႇမူတ်း ၊ ႁႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်သေ ႁူမ်ႈသၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇ- ၸိူဝ်းၼႆႉလူင်းမိုဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇမွၵ်ႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးၶၢဝ်ႇဝႆႉပႃးဝႃႈ တေႁူပ်ႉပႃး SNDP တႆးလႄႈတီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၼႆလႄႈ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“လုမ်းႁဝ်းၵေႃႈ ၶၢႆႉမႃးတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးၶဝ်ၶႂ်ႈမႃးၸႅတ်ႈထၢမ်ၼႆ ၶဝ်တေ မႃးၸႅတ်ႈတီႈတႃႈၵုင်ႈ။ ႁဝ်းတႄႉ ငိုၼ်းဢၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉၾၢၵ်ႇၵေႃႈ သူင်ႇယဝ်ႉ၊ သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇၵေႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေႁူပ်ႉၶဝ်ယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ။ ၽႅၼ်ဝႆႉတေၶဝ်ႈၶေႉၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေၶဝ်ႈၶေႉပႃးၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ တိူင်းမၼ်းတလေးဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ တိူင်းတၼၢဝ်းသီ လႄႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉဝႃႈတေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းတေမႃးၼႆႉမီးယူႇ 50 ဢၼ်ပၢႆ။ ဢၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉတႃႇတင်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသမ်ႉမီး 13 ဢၼ်။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ တိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈ 7 ဢၼ်ၵူၺ်း။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တႄႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ UEC ၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉပႃႇတီႇပႅတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း