Sunday, October 1, 2023

ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ တၢင်ႇၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ ႁၢႆတႂ်ႈၼမ်ႉလိုၵ်ႉသမုတ်ႉတြႃႇဢႅတ်ႊလႅၼ်ႊတိၵ်ႉ လႆႈ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉပႆႇႁၼ်

Must read

ၵူၼ်းၶီႇႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ လူင်းတူၺ်းႁိူဝ်းလူင်တၢႆႊထႅၼ်ႊၼိၵ်ႉ ဢၼ်ၸူမ်ၵႂႃႇလၢႆသိပ်းပီၼၼ်ႉသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃး။

ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းသမုတ်ႉတြႃႇ ဢႅတ်ႊလႅၼ်ႊတိၵ်ႉၼိူဝ်

ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ တၢႆႊတၼ်ႊ လမ်းၼိုင်ႈ ၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊ Ocean Gate တၢင်ႇၵူၼ်း 5 ၵေႃႉလူင်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတႂ်ႈၼမ်ႉလိုၵ်ႉ သမုတ်ႉတြႃႇဢႅတ်ႊလႅၼ်ႊတိၵ်ႉ ၼိူဝ် ၊ တႃႇၵႂႃႇတူၺ်းသၢၵ်ႈႁိူဝ်းလူင် တၢႆႊတႅၼ်ႊၼိၵ်ႉ ဢၼ်ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလၢႆသိပ်းပီပူၼ်ႉမႃး ။ ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၼႆႉ ႁၢႆၵႂႃႇၶမ်ႈဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ၼႂ်းႁိူဝ်းႁၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊပၼီႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ လူမ်းဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊပၼ်ၵႂႃႇတွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉလႆႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်ႊၽတ်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၺ်း။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင် ဝၼ်းၽတ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊပၼီႊ တိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၾၢႆႇတင်းၶွမ်ႊပၼီႊ ပႃးၸဵမ်တပ်ႉၼမ်ႉဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလူင်းႁႃၸွႆႈ။

 မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းပုတ်ႉၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ တပ်ႉၼမ်ႉဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းတီႈဢၼ်ႁိူဝ်းတၢႆႊတႅၼ်ႊၼိၵ်ႉ ၸူမ်ၼၼ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်တႂ်ႈၼမ်ႉ လူၺ်ႈထွမ်ႇတီႈ ၶိူင်ႈတီႉသဵင်ၼႂ်းၼမ်ႉ။  ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်တီႈလႂ်တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉလႄႈႁႃပႆႇႁၼ်။ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တေလႆႈဢႅဝ်ႇႁႃႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၸွမ်းသဵင်ဢၼ်မႃးၼၼ်ႉ တေၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 10000 sq miles သေလုၵ်ႉမွၵ်ႈ 2 miles ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇငိၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႃႁၼ်ႁိူဝ်း။

ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၵႂႃႇၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၶပ်းႁိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်ႊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်တီႈၶွမ်ႊပၼီႊ OceanGate ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇတွင်ႈတဵဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၸဝ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇလူင် ၵူၼ်းမိူင်းပႃႊၵိတ်ႉသထၢၼ်ႊ 2 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ၊  လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁူႉလွင်ႈႁိူဝ်းတၢႆႊထႅၼ်ႊၼိၵ်ႉ လီလီၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တႃႇတေလႆႈၶီႇႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉလူင်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတႂ်ႈၼမ်ႉလိုၵ်ႉသမုၵ်ႉတြႃႇ ၵႂႃႇတူၺ်းႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးၸူမ်ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႆႈၸၢႆႇငိုၼ်း 2 သႅၼ် 5 မိုၼ်ႇ တေႃႇလႃႇ (တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ – 521 လၢၼ်ႉပျႃး)။

 ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ တၢႆႊတၼ်ႊ ၼႆႉ ယၢဝ်း 22 ပေႇ။ ပဵၼ်ႁိူဝ်းဢၼ်မီးၶိူင်ႈၸႂ်ႉ Technology ပၢၼ်မႂ်ႇ။ ပဵၼ်ႁိူဝ်းသႅၼ်း Carbon Fiber ။ ႁိူဝ်းလမ်းၼႆႉ သၢႆၵပ်းသိုပ်ႇႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉသမုတ်ႇတြႃႇ ၽွင်းႁိူဝ်းၵႂႃႇထိုင်တီႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ၸဵင်ႉၵျုၼ်ႊ မွၵ်ႈ 435 လၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈတိတ်ႉ 18/06/2023  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း