Thursday, July 25, 2024

 ၽူႈလၵ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၵ်ႉၺႃးရူတ်ႉဢၼ်ပႃး GPS လႄႈပၢႆႈဢမ်ႇလွတ်ႈ

Must read

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈလၵ်ႉၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉပႃး GPS ၶိူင်ႈၼႄတူဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ ပၢႆႈဢမ်ႇတၼ်းလွတ်ႈ – ၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်တီႉလႆႈတင်းၵူၼ်းတင်းရူတ်ႉ လႄႈၶူဝ်းဢၼ်လၵ်ႉမႃးတင်းၼမ် ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/6/2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တင်ႈဝႆႉ ၶိူင်ႈၵျီႊၽီႊဢႅတ်ႊ GPS ဝႆႉၼၼ်ႉၵႂႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းၵႂႃႇသေ ၸင်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတီႈၼႂ်းပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး ( ၵ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈပႃး ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႉ 3 မၢၵ်ႈ ၊ ၵွင်ႈပွတ်း 9 မမ လႄႈတင်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၺႃး လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးၵေႃႈမီး မၢင်ၸိူဝ်း ၺႃး ၸူၼ်ဢဝ်ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈမီး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလၵ်ႉလွင်ႈၸူၼ်ၼႆႉသေ ပႆႇႁၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလူင်းမိုဝ်း ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵႅတ်ႇၶႄသင်ပၼ်လႆႈ ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢေႃႈ ၺႃးၵူၼ်း3 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢဝ်မိတ်ႈငႃ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ ။ တီႈမၼ်းၺႃးၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးၵႆ ၵိၵ်ႉပႂ်ႉယၢမ်းမၢၼ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ႁိမ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ႁိမ်းႁူင်းယႃၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၽႂ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ။ သုမ်းလၢႆလၢႆဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၺႃးလၵ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသႅၼ်း Honda Wave 125 cc (2022) သီလႅင် ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း တိုၵ်ႉၽွၼ်ႇမႃး ပႆႇတၼ်းယဝ်ႉ ပေႃးၺႃးၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈ လိူင်ႇၽႄႈၼမ်မႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼမ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈမူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း