Friday, June 14, 2024

KIA သင်ႇပိၵ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလင်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 300 ပၢႆ ၵၢတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း

Must read

သိုၵ်းၶၢင် KIA သင်ႇပိၵ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ လင်ၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်မေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပုတ်ႈပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA သင်ႇပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 300 ပၢႆ လႆႈၵၢတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ယွၼ်ႉပဵၼ်ပိူင်ၵၢၼ် သွၼ်ႁဵၼ်း တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ် သင်ႇပိၵ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉႁဝ်းၸႂ်ႉပိူင်သွၼ်ႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်လႄႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉပိၵ်ႉပႅတ်ႈဝႃႇ။ ၶဝ်ႁႂ်ႈဢဝ်မေႃသွၼ်ၶဝ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပုတ်ႈသွၼ်ၵႂႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ်သေ ပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်မေႃသွၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 တၼ်းလႆႈပိုတ်ႇ 2 ဝၼ်း ပၢႆႁၢင်ႈ ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်း မိူင်းယူႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

“ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်း တီႈၶဝ်။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆတႄႉ သိုၵ်းၶၢင်ၶဝ် ပၼ်ၽွင်ႈဢမ်ႇပၼ်ၽွင်ႈသေ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပိုတ်ႇမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ပေႃးယဝ်ႉ ၶႃႈယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 300 ပၢႆ ဢၼ်လႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉၼႆႉ ၸိူဝ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းမီးငိုၼ်းတႄႉ ပိူၼ်ႈၶၢႆႉလုၵ်ႈလၢင်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်ၼႆႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ၵႆႇ (ပၢင်လေႃႉ) တင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယူႉၼႆႉ မီးဝႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈထႅင်ႈ တင်းမူတ်း 6 လင် ၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုတ်းဢဝ်ပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ်သေ ၸႂ်ႉမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၼၼ်ႉ ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈၵႂႃႇ တႄႇဢဝ် ပီ 2022 ၼႆႉမႃး။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် တီႈမိူင်းယူႉၼႆႉထႅင်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိူင်ႇမိူင်းယူႉၼႆႉ တေမီးမူႇဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 13 ဝၢၼ်ႈ မီးၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႇၶၢႆ – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ယၢၼ်ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မွၵ်ႈ 19 လၵ်း မီးဝႆႉ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ  သိုၵ်းတႆး SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း