Friday, June 14, 2024

 ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈလိူဝ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၵႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo : ႁၢင်ႈၵႃးၽႃႇတူၼ်ႈမႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/5/2023 ၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈလိူဝ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇၵိၼ်းၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၵႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်ႈသူင်ႇႁူင်းယႃ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ထွမ်ႇဝႃႈတႄႉ မၼ်းငဝ်လပ်းငဝ်ၼွၼ်းႁေ ႁေႃႈၵႃးၼႆဢေႃႈ ထိုင်တီႈဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ် ဢမ်ႇတၼ်းထိင်းႁေ ၵႃးဿူင်တူၵ်းတၢင်း  ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉၼႆ။မၼ်းၶမ် ဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈ သီႊယႃႊတၢႆႇ (ဝူင်းႁေႃႈ) မၼ်းလႄႈ ၽၵ်းတူၵႃးမၼ်း တင်ႇၼင်ႈၵႃးမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႃႇ။ ဢဝ်ဢွၵ်ႇပေႃးပဵၼ်ယၢပ်ႇဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶႃလူင်မၼ်းၵေႃႈ ႁၢၵ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ လုပ်ႇၶႅၼ်မၼ်းၵေႃႈႁၢၵ်းဢေႃႈၼၼ်ႉ လိူဝ်ၸႂ်ဝႆႉၼေႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးယီႈ ဢႃယု 29 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလိၼ်လမ် ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ ၾၢႆႇၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႃႈလိူဝ်ႇ လေႃးၵပႃႇလ လႄႈ ၾၢႆႇၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢူးလႃႉမူဝ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းပဵၼ် သူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ  ႁၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် လိူဝ်ၸႂ်ႁႅင်းလႄႈ လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တိႈ မႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/5/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်း ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ (တုၵ်းတုၵ်း) ၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်း တူဝ်းၵဵၵ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး လႆႈတေႃႉသူင်ႇယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း လွင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် မီးၵူႈဝၼ်း မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၵွပ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဝႆႉမဝ်မၢင် ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶိူင်ႈရူတ်ႉၵႃးသေ ထိုင်တီႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း