Sunday, September 24, 2023

SHRF ပိုတ်ႇလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ႁဵတ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်လႄႈ ပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ထူပ်းၽေးထႅင်ႈ ယူႇတီႈ SHRF သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈလၢႆးႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ
Photo by – SHRF/ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/5/2023 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်လႄႈ ပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးၼၢင်း ယိင်းသွင်ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉၾိုၵ်းပႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 18 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁူင်းယႃ လူႉၵွႆ
Photo by – SHRF/ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁူင်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆ

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈလႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈ မိူင်းၶဝ် ႁပ်ႉႁူႉထိုင်ငဝ်းလၢႆးႁၢႆႉၸႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇ ၸိူင်ႉၼႆ။ လီဢၢမ်းၼမ်ႉၸႂ် လၢႆး ႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈပဵၼ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉတႄႉ။ တီႈတႄႉမၼ်း ၶဝ်တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းတီႈ ၵူၼ်းမိူင်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၢင်တီႈမၢင်ပွၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်မၢၵ်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ် ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်းၶဝ်တင်ႈၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၺႃးၽေးထႅင်ႈၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး SHRF တႄႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်လႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်း PDF ၼႂ်းပၢတ်ႈလိုၼ်းသုတ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလႄႈ ပၢတ်ႈလိုၼ်းသုတ်းလိူၼ်မေႊ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်လႄႈ ပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉ ပႃးတင်းမႄႈမၢၼ်းၸမ်ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈလႄႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု သၢမ်ၶူပ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉၾိုၵ်းပႆၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 18 ၵေႃႉလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼပ်ႉသိပ်း ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ
Photo by – SHRF/ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

“လွင်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ပိူင်လူင်မၼ်းၵူၼ်းမိူင်း။ မၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ပိူင်သိုၵ်းတႄႉတႄႉ ဢၼ်ၶဝ် ႁဵတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ပိူင်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းႁိုဝ် ပိူင်သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ။ ယူႇတီႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ၸၢႆးႁေႃသႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇမႃးၼႆႉ တေပဵၼ် ဝၢၼ်ႈသွင်ၽူၺ်း၊ ဝၢၼ်ႈလိၼ်ပူၵ်ႇလူင်၊ ဝၢၼ်ႈလႃႉဢီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ပွၵ်ႉၺွင်ႇဝႆး၊ ပွၵ်ႉသေးၵူင်း၊ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းပၢႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၸလူင်ၸၢၼ်း၊ ၸလူင်ႁွင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလၢၼ်းၵေႃး၊ ပွၵ်ႉသီႇၵႃးတူင်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၸိူဝ်းယူႇ ပႃႈတႂ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် 66 ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ပၢင်တိုၵ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လႄႈ ၾၢႆၶုၼ်ယူႇ။ ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇတင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မူၵ်းထိူၼ်ႇမူၵ်းၶိူဝ်းဝႆႉ SHRF ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၼင်ႇ ၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း