Sunday, October 1, 2023

ပီၼႆႉ လွင်ႈပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်း (မျႃႉသပိတ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းယႂ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

Must read

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈငႄႈႁိၵ်ႈႁွႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ မီးၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းၽိတ်ႈ (ဝၼ်းတုမ်းသိလ်) လိူၼ်ႁူၵ်း မူၼ်းၸိုင် တေဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈ (မျႃႉသပိတ်ႈ) ၵူႈပီလႄႈ ပီၼႆႉ တေယႂ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လိူဝ်ၵူႈပီ။

ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈ
Photo by – ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး / ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2/6/2023 ၸိုင် ပီႈၼွင်ႉထႆး၊ ယူၼ်း(ၵူၼ်းမိူင်း) လႄႈ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈ မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တေႁူမ်ႈၵၼ် ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇလူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်း မူၼ်း (ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၶျႃး) ဝၼ်းတီႈ 3 ၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းထိုင် ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈ ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈ ၵၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႇပေၽိတ်းမေႃးၵၼ်လႄႈ ႁၢမ်ႈၵိၼ်/ ပႃးသူႇရႃႇၼမ်ႉလဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး လၢဝ်လႅင်း တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈ ႁဝ်း လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉ မႃးၼႆႉ 1) တႄႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၾိင်ႈထုင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၵဵင်းမႂ်ႇလႄႈ သင်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ တေပႆၶိုၼ်ႈ ၼႆ ႁႂ်ႈမေႃၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႆၶိုၼ်ႈၸွမ်းၵၼ်။ 2) ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵိၼ်/ ပႃးသူႇရႃႇၼမ်ႉလဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပႆၶိုၼ်ႈ။ 3) လွင်ႈယုၵ်းယၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇပေပႅတ်ႈဝုၺ်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တႄႇဢဝ် တိၼ်လွႆထိုင်ထၢတ်ႈ။ ႁႂ်ႈပႅတ်ႈပဵၼ်တီႈပဵၼ်တၢင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢွင်ႈတီႈပိူၼ်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ။ 4) လွင်ႈၼုင်ႈဝႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇပေၼုင်ႈပိတ်း ပွတ်း သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢၼ်ပူဝ်ႉ ဢၼ်မၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆၶိုၼ်ႈ။ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၼုင်ႈ ၶူဝ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းသေ ပႆၶိုၼ်ႈၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉလူၵ်ႉမူဝ်းလီး (Wat Lok Moli) တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတေပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်း ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈ ၶူး လၢဝ်လႅင်း လၢတ်ႈ။

သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်တေၵႂႃႇၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တႃႇၵူၼ်းပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆၸိုင် တၵ်းတေလႆးမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉ တီႈၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်းၶဝ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၶၢႆလႆႈ။ လိူဝ်ၼၼ် ႁၢမ်ႈၶၢႆၶိူင်ႈသူႇရႃႇၼမ်ႉလဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ်ရူတ်ႉႁပ်ႉၸၢင်ႈ သီလႅင် တေႁပ်ႉသူင်ႇပၼ် တႄႇဢဝ် ၼႃႈသူၼ် သတ်း တိၼ်လွႆသုထဵပ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾိင်ႈႁိၵ်ႈႁွႆႈ ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်းၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်းႁႅင်းလႄႈ လႆႈၵိုတ်းဝႆႉ လွင်ႈပႆၶိုၼ်ႈလွႆၼႆႉသေ ဝၢႆးမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူင်းမႃးယဝ်ႉ လွင်ႈပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇၶိုၼ်း တႄႇပိုတ်ႇပႆၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း တေမီး 25 ၸႄႈဝဵင်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸၢဝ်းတႆး ယူႇၼမ်သုတ်း သမ်ႉ တေပဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၶျႆးပရႃႊၵၼ်း၊ မိူင်းၾၢင်၊ မႄႈဢၢႆႈ၊ ဝဵင်းႁႅင်းလႄႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း