Tuesday, October 3, 2023

ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶမ်း တီႈၵၢတ်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢင်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈသေ ၸူၼ်ဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ် ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးတိတ်းၶပ်ႉယၢႆၼမ်။

ရူတ်ႉၵႃး ၵိုတ်းၶမ် ၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်လူင် - လၢႆးၶႃႈ
ရူတ်ႉၵႃး ၵိုတ်းၶမ် ၼႂ်းၵႄႈပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢင်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ်တႄႉ ၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉမၼ်းဢေႃႈ။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵႂၢတ်ႇဢဝ်ၶမ်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇမူတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ “တႃႇၼၢႆ” ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ မႃးလၢႆၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶမ်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ် မိူၼ်ၼင်ႇ လွႆလႅမ် – ၼမ်ႉၸၢင်လႄႈ လွႆလႅမ် – ပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸွမ်းရူတ်ႉ ၶိူင်ႈ၊ ၸွမ်းၵႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ်လၢတ်ႈ။

“ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးတူၼ်ႈတီးၼႆသေ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ် လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ထုၵ်ႇၵိုတ်းပိၵ်ႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼမ် ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ လွင်ႈၼိုင်ႈၶႃႈ တီႈလႆႈႁပ်ႉ ႁူႉမႃး”- ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃးလူင် 12 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၸူၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶွၵ်ႈဝူဝ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လွႆလႅမ် – ၼမ်ႉၸၢင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၸူၼ်လႆႈ ၵႂႃႇငိုၼ်း 2 သႅၼ်ပျႃး။

ဢွင်ႈတီႈၺႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ ၵူႈပွၵ်ႈ ပဵၼ်တီႈၸူၼ်လိူင်ႇႁၢႆႉ တီႈၼိုင်ႈ။ ၸင်ႇႁႃႁၢႆၵႂႃႇမွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 ပီ ၽွင်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆႉၵူၺ်း။ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၸူၼ်ၶိုၼ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး။ ၼမ်ႉၸၢင် – လွႆလႅမ်ၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 20 လၵ်းပၢႆၵူၺ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း