Monday, May 29, 2023

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉရူတ်ႉ

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵူတ်ႇထတ်းပၢႆႉမၢႆရူတ်ႉၵႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆလႄႈ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းပၢႆႉ မၢႆရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းပဵၼ်ဝႂ်ပွမ်ဢၼ်ဝၢင်းၶၢႆတေႃႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးလၢႆႊသိၼ်ႊမီးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ၼႆႉသေ  တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ၵေႃႉလႂ် ပႆႇလၢႆႈ ပၢႆႉမၢႆဢၼ်မႂ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼႆလႄႈ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းပၢႆႉမၢႆပွမ် ၶၢႆတေႃႇၵူၼ်းဢမ်ႇမီးလၢႆႊသိၼ်ႊရူတ်ႉၵႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈတႄႉမၼ်း တႃႇတေလႆႈ ပၢႆႉမၢႆဢၼ်ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်မီးလၢႆႊသိၼ်ႊၼၼ်ႉၼႃႇ။တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးဝိတ်ႊတွၵ်ႊ(ရူတ်ႉၵႃးႁၢမ်းလၢႆႊသိၼ်ႊ)လၢႆလၢႆၶႃႈၼႃႇ။ပေႃးႁႂ်ႈသႂ်ႇၼႆၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ်တေသိုဝ်ႉ ပၢႆႉဢၼ်ပွမ်မၼ်းသႂ်ႇၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ငိၼ်းဝႃႈ ပၢႆႉပွမ်မၼ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈၶႅပ်းလႂ် ႁႃႈမိုၼ်ႇ(50000) ၼႆၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆႉမၢႆရူတ်ႉၶိူင်ႈ

တႄႇဢဝ်ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ယိုင်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးယူႇသဝ်းၼမ်  ရူတ်ႉၵႃးႁၢမ်းလၢႆႊသိၼ်ႊၵေႃႈ ယိုင်ႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်း။ယွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃး တေၵူတ်ႇထတ်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈႁဵတ်းပၢႆႉမၢႆရူတ်ႉၵႃးပွမ်သေ ဝၢင်းၶၢႆတေႃႇၵူၼ်းဢမ်ႇမီးလၢႆႊသိၼ်ႊရူတ်ႉၵႃး ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထိ 17 ၼႆႉၵေႃႈ မေႃႇတေႃႇပီၵႄႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇယူႇၸွမ်း ၶူဝ်မၢႆ 1 တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝဵင်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ပႂ်ႉတႃႇသေႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ ၶဝ်ၵႂႃႇပႂ်ႉတီႈၶူဝ်ၼၼ်ႉၵမ်ႈၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ တီႈတႄႉမၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးဝိတ်ႊတွၵ်ႉလၢႆလၢႆလႄႈ ပေႃးတင်ႈၸႂ်ၺွပ်း လူဝ်ႇသိမ်းသဵင်ႈသဵင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်လၢႆႊသိၼ်ႊၵေႃႈ တေယိုတ်းသိမ်းယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆ့မႃး ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းရူတ့်ၵႃး ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇတင်ႈၵဵတ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆ့မၢႆရူတ့်ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃးလႄႈ သဵင်ႈငိုၼ်းသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း