Monday, May 29, 2023

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မႆႈၸႂ်တႃႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၵိုတ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးပႆယၢပ်ႇတႄႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇမီးလွင်ႈတမ်းၸႂ် (ဢုၼ်ႇၸႂ်) ငဝ်းလၢႆး ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
Photo by – တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၵျွင်းႁေႃၶမ်း ဝဵင်းလၢးၶႃႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းလႄႈ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵမ်ႈၼမ် လူဝ်ႇမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မႆႈၸႂ်တႃႇပီၼႃႈပီႈလိုၼ်း ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးသင်ၵိၼ်/လဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ပေႃးမီး ၵေႃႈ တေၵိုတ်းတီႈဝတ်ႉဝႃႇသူဝ်ႇ ဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းထႅင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၸိူဝ်းပႆႇမိူဝ်း ၼႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉမီးသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ၊ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇလႄႈ ပႆႇႁတ်းမိူဝ်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းတႄႉ ၵူဝ်ယူႇၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈမိူဝ်း လူဝ်ႇမိူဝ်းႁဵတ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းပီၼႆႉ တႃႇပီၼႃႈပီလိုၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးသင်ၵိၼ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တေပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ၸေႈ၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင်၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ ဢိူင်ႇပၢင်သၢင်း၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ၊ ဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈလႄႈ ဢိူင်ႇၼႃးပွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင် ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ႁူမ်ႈလူၺ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉလူင်မိူင်ၼွင် (မင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ) ႁူဝ်ၵူၼ်း 159 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈတင်း ဝၢၼ်ႈၾၢႆမွင်ႉ ပၢႆႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉသေ တိုၵ်ႉလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ၼႆႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ မိူဝ်းၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ 159 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူင်းၵၢၼ်လႄႈ ပေႃးဢမ်ႇမိူဝ်းႁဵတ်းမိူဝ်းၽုၵ်ႈသွမ်ႈဝႆႉပီၼႆႉၸိုင် ပီၼႃႈပီႈလိုၼ်းမႃး လူဝ်ႇဢိုပ်းၵူၺ်းၶႃႈ ဢေႃႈ။ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ မၢင်တီႈမၢင်ၵမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ တေဝႃႈႁႂ်ႈသဵင်ယဵၼ်တႄႉတႄႉႁႃႉၼႆၵေႃႈ ပႆႇယဵၼ် လူင်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸိင်းလႄႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမွင် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝဵင်းမိူင်းၼွင်။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉ တၢႆ မိူၼ်ၵၼ်။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14-15/5/2023 သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် မႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶုၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း