Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇမႆႈၸႂ်ပႃးတူဝ်မီးၵွင်ႉ

Must read

တႄႇဢဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ယၢင်းလႅင် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၊ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း လွင်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈ ၸဵမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၽႂ်းၶၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ တင်ႈၸႂ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သေ မႃးလေႃႇတိုၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉမႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။မၢင်ႁိူၼ်းမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၼႆၶႅၼ်းယၢပ်ႇၸႂ်။ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ယူႇ လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၶဝ်ႈၶိူဝ်းလႄႈ လႆႈၵူဝ်ငူး ၵူဝ်မႅင်း လႆႈၵူဝ်ၵူႈလွင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမႆႈၸႂ်ဢေႃႈ။ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းၶဝ်သမ်ႉ ၵႆႉမႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်း 4 မူင်းၼႆႉဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝဵင်းပၢင်လွင်း ၊ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇၼႆႉ မီး 11 ဝၢၼ်ႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၺႃးယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ်တင်း တႅပ်း 4 တႅပ်း ယဝ်ႉၶႃႈ။သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇႁေႉဢိုတ်းတၼ် ၊ ၵူၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈၵေႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီး ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ်လိူင်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၵိၼ်” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်လွင်း ၊ ၾၢႆၶုၼ် ၊ မိူင်းပၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းလူႉတၢႆမီး 452 ၵေႃႉ ၾၢႆႇ PKPF (တိုးတက်သော ကရင်နီပြည်သူ့အင်အားစု ) ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ PKPF ဢွၵ်ႇဝႆႉၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ မီးၵႂႃႇလၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ။ မိူဝ်ႈပီ 2020 ၼၼ်ႉ 182 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉသမ်ႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 179 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း