Sunday, June 16, 2024

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢႅဝ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မႃးၶိူဝ်းယႂ်း

Must read

မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ဢႅဝ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ၊ ၽူႈမၢၵ်ႈမီး (သထေး) ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း တၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ/ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF (မိူင်းယၢင်းလႅင် KNDF) ၼႆသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း/ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 1 ႁိူၼ်းလႂ် တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် 60 သႅၼ်ပျႃး သင်ဢမ်ႇပၼ်ၸိုင် တေဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်း မႃးပွႆႇသႂ်ႇ တီႈႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်း KNDF – PDF ၼႆႉ ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပုၼ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်မႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်တၢင်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ။ မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈၸုမ်းၶဝ်သေ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၺ်း ၶဝ်ဢဝ်လိၵ်ႈမႃးၺႅပ်ႈဝႆႉ တီႈၼႃႈႁိူၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးၶဝ်မီးမၢႆၾူၼ်းၼႆ ၶဝ်တေၵပ်းၾူၼ်းမႃး ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးတၢင်း ဝၢႆႊပိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်သႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ မၢၵ်ႇပွမ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးမႃးထႅင်ႈ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပႃးဝႆႉထႅင်ႈ သင် ဢမ်ႇသႂ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၸိုင် တေမႃးတီႉၺွပ်း ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၵႂႃႇ ဢမ်ႇ ၼၼ် တေဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်းမႃးပွႆႇသႂ်ႇ တီႈႁိူၼ်း ယေး”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ထုၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းၼၼ်ႉ တေမီး 5-6 လင်ယဝ်ႉ 1 လင်လႂ် လႆႈသႂ်ႇပၼ် 60 သႅၼ်ပျႃး။

ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ် ယႃႉသရေႇၼႃႈတႃ (ၵုင်ႇသိၵ်ႉၶႃႇ) ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၵူၺ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ပႂ်ႉငုမ်းပႃမိူဝ်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ယူႇၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း ၶဝ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႃတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းယႃႉၵုင်ႇသိၵ်ႇၶႃႇ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တႄႉ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ လႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်း သၢၵ်ႈသေႇ (လၵ်းထၢၼ်) ၼႅၼ်ႈၼႃ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်းၵိၼ် ယူႇတီႈလႂ် မီးတီႈလႂ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိုင် တေၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃၶဝ်ထိုင်တီႈသေ ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ်လၢတ်ႈ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸူၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢမ်ႇၸိူၵ်ႈၶႃႈ လွၵ်းလၢႆးၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၽူႈမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ လွၵ်ႈငိုတ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼင်ႇၼႆ မီးမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တင်း ၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း