Thursday, May 30, 2024

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လဵၵ်းမုင်းႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လူႉလႅဝ်

Must read

ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆၼမ် လူႉသုမ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး။

Keng Taung
ႁၢင်ႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2023 ၼႆႉ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈ တႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ။ လဵၵ်းမုင်း ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆၵႂႃႇ 11 ၽႅၼ်ႇ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃး။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈဢေႃႈ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇႁႅင်း ဢဝ်လဵၵ်း ၽိူၵ်ႇ မုင်းႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ႁဝ်းၶႃႈ ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆၵႂႃႇ 11 ၽႅၼ်ႇ။ ဢၼ်လူႉၵွႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လဵၵ်းၽိူၵ်ႇယႂ်ႇ တၢင်းယၢဝ်းတေ မီး 23 ထတ်း/ ပေႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် သင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇ တႃႇ 11 ၽႅၼ်ႇ မႅၼ်ႈငိုၼ်းမွၵ်ႈ 7 သႅၼ်ပျႃး။ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇၼႆႉသမ်ႉ လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉတၢင်း ၼမ်ႉၸၢင်မႃး။ ပႆႇပႃးၵႃႈတေႃႉ၊ ၵႃႈႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း တေသဵင်ႈငိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 သႅၼ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးၼႆႉ တင်ႈဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇပႆႇႁိုင် တၼ်းလႆႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးယဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈမႆႈတူၼ်ႈတွၵ်ႇမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ်ၵေႃႈ လူမ်ႉပိဝ်ၸွမ်းလူမ်းလႅင်ႉမီးၼမ်။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 22 ထိုင် 24/4/2023 ၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းႁႅင်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉၵွႆတင်းၼမ် ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၶိုၼ်းမႄးမုင်း/ၵင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/4/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းႁႅင်းလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉႁုင်းလူင် ၵူၼ်ႇလူမ်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁႅမ်း လၢႆႇၵုၼ်း(လိုင်ကွန်း) ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇၵူႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း