Thursday, June 20, 2024

ၾူၼ်လူင်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉၵွႆၼမ်

Must read

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 50 ။

Photo Credit to Owner : ႁၢင်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉဢၼ်ၺႃးလူမ်းပတ်ႉလူႉၵွႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၾူၼ်လူင်ႁႃႇယႂ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ  ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လင်။

- Subscription -

ၼၢင်းသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ။  လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ်ၵႂႃႇတင်းၶႅင်း တင်းၶႅင်းသေၵႂႃႇတူၵ်းတဵင်ႁိူၼ်းတၢင်ႇလင် – ၵွႆမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။    ပွတ်းတၢင်းႁဝ်း ၼႆႉသမ်ႉ တင်းပွၵ်ႉၵျွင်းၼႆႉသေ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 50 လင်ၼႆႉၶႃႈ ။ ၵူၼ်းတေႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇသင်။   တိူဝ်ႉၺႃးၵျွင်း ၽြႃးဢိတ်းၼိုင်ႈသေ  ဢၼ်လူႉၼမ်ပဵၼ်ႁေႃၼၢႆးၶၢဝ်ၶႃႈဢေႃႈ  ။ ပေႃးယဝ်ႉ ၵျွင်းၽြႃးလူင်တေႉၵေႃႈ ၸိၵ်းၸွမ်ဢၼ်မုင်းဝႆႉၽြႃးၼၼ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ ၵွၵ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးလူမ်းပတ်ႉႁိူၼ်းလူႉၵွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈ ယူႇသဝ်းဝႆႉၸွမ်း ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇဝႆ့ၸွမ်း ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင့်။ မၢင်ႁိူၼ်း မီးၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ ဢၼ်လႆႈပႂ်ႉတူၺ်းလူလုမ်းလႃးယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉတႄႉ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Owner : ႁၢင်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉဢၼ်ၺႃးလူမ်းပတ်ႉလူႉၵွႆ

ၼၢင်းသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈသမ်ႉပဵၼ် တုၶိတသေ သမ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း တေဝႃႈဢမ်ႇပၢႆႈၵေႃႈ သမ်ႉၵူဝ်ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်မႃးထႅင်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ မၢင်ႁိူၼ်းၶႅၼ်းၼႃႇယဝ်ႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းထဝ်ႈယူႇဝႆႉၵူၺ်း ၵတ်ႉၵႃႈၵူၼ်းတင်း ဢမ်ႇပဵၼ်သင်လႃႈ ပီႈၼွင်ႉဢၼ်ပူၵ်းၵျွင်းၼၼ်ႉၶႅၼ်းလႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈ ၸလွပ်ႈဢေႃႈၼၼ်ႉ  မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁိုဝ် မၢင်ႁိူၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၼိုင်ႈထၢပ်ႈသေ ဢမ်ႇမီးတီႈၼွၼ်းတီႈၵိၼ်ႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ” -ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ (10)လၵ်း မီးၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ- ဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 1000 ပၢႆလႄႈ မီးလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆ့။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီ 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ  ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်သေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈလူႉၵွႆ ၵူၼ်ႇပင်းမႃးယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

Photo Credit to Owner : ႁၢင်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉဢၼ်ၺႃးလူမ်းပတ်ႉလူႉၵွႆ

 မိူၼ်ၼၼ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇလူႉၵွႆၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း