Wednesday, May 22, 2024

ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ လႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႊထရီႊၸၢၵ်ႈၾႆး

Must read

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈပႃး ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ပႃးၵႂႃႇပႅတ်ႊထရီႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 25/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း  ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆး ၶွင်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

- Subscription -

ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပႃးၵႂႃႇ ပႅတ်ႊထရီႊဢွၼ်ႇ ႁူၺ်ႇၼိုင်ႈ ဢေႃႈ ။ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉၵိုၵ်းၵၼ်တင်းၸၢၵ်ႈၾႆးဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းသမ်ႉ ဝၢင်းမၼ်းၵႂၢင်ႈလူး။ ဢၼ် ၵူၼ်းႁဝ်းယူႇသမ်ႉ တေပဵၼ်တီႈသုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးသမ်ႉႁဝ်းဝႆႉ တီႈတႅမ်ႇႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ လၢႆလႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃး။ တီႈလိၼ်သမ်ႉၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈ 30 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆၼႆႉလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇႁၼ်ၸွတ်ႇလႆႈ။ ႁွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းဝႆႉ ၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢဝ်လဵၵ်းမၢင်မၢင်ဢွၼ်ၵင်ႈဝႆႉၵွႆးၼႃႇ။  ၵူၼ်းလၵ်ႉဢမ်ႇယႃႉမၢၵ်ႇသေႃး ဢဝ်မိတ်ႈထႅၵ်ႇသေ ၶဝ်ႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo ( ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ) : ႁၢင်ႈၽၵ်းတူ ႁွင်ႈဝႆႉၸၢၵ်ႈၾႆးၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈ

ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼႆႉ မီးတီႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်ဢုင် ၼႂ်းဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 လၵ်း ။ ၼႂ်းပီၼႆႉမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေး သူၼ်ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထီႇမႃးၼမ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၶီႈယႃႈၼမ်ၼႃႇ ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ပႅၵ်ႇတႃ ၵေႃႈၼမ် လုၵ်ႉတၢင်းလႂ်တၢင်းလီမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ တေႃႈၼင်ႇ မီးၵူၼ်းပႂ်ႉယူႇၵေႃႈ  ၶဝ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈ ၵႂႃႇလႆႈ  ။ မၢင်ႁိူၼ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၾူၼ်းႁၢႆ ။  ၵႆႉၵႆႉၺႃး ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၶဝ်ႈလၵ်ႉယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၼေႃႈ။ လူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉဝႆႉ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ၵွႆးယဝ်ႉ။ပေႃးၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေးႁၢႆမႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ တိူင်ႇလၢတ်ႈႁႂ်ႈၽႂ်မႃးၸွႆႈပၼ်ႁဝ်းလႆႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/4/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 4 (ပွၵ်ႉတုမ်ႇမူဝ်) ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လမ်းၼိုင်ႈ။ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ် လမ်းတီႉလႆႈတူဝ်ၽူႈလၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်သူင်ႇပၼ် တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ။

ၽွင်းယၢမ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုၵ်ႉဢူၼ်ႈၵဝ်းယူႇၼႆႉ မိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႇလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၵေႃႈလိူင်ႇၽႄႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလႆႈယူႇလွတ်ႈလႅဝ်းၵတ်းယဵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း