Wednesday, April 24, 2024

ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇတႃႇပီ 2023

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပီ 2023 တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး လၢႆၽႃႇသႃႇ ၵူႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်။

ပိုတ်ႇႁပ်ႉ-လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ
Photo by – Tai-association MCU Chiang Mai/ ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပီ 2023

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/4/2023 တေႃႇထိုင် 18/5/2023 ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူးလႃးလူင်း ၵွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တႃႇပီၼႆႉ ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ(လူင်းၸိုဝ်ႈ) လႆႈတီႈဝတ်ႉသူၼ် ၻွၵ်ႇလႄႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ။ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ တေပူင်သွၼ်ပၼ် လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်း၊ လိၵ်ႈတႆးထမ်း(လိၵ်ႈၶိုၼ်)၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ လိၵ်ႈၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး လၢဝ်လႅင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉမႃး ပဵၼ်ပီထိ 17 ယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းမီး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၼႆၸိုင် ဢွၼ်ၵၼ်သူင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၶဝ်ႈမႃးၵၼ်ၶႃႈ။ မႃးႁဵၼ်းသွၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသင်။ သင်ဝႃႈမႃးၼႆ ႁႂ်ႈဢဝ်ပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈၼိုင်ႈၼိဝ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉ သွင်ၶႅပ်း”- ဝႃႈ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းမႃးလူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉ တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႆႉ မီး 60 ပၢႆယဝ်ႉ။ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး လၢႆၽႃႇသႃႇၼႆႉ တေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ် တေပူင်သွၼ်ပၼ် 1 ဝူင်ႈ 1 ဝၼ်း ။ တေပဵၼ်ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 4 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း ဢွင်ႈတီႈပူင်သွၼ် တေပဵၼ်တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ် သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢၼ် မႃးၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႆၸိုင် မႃးပၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လႆႈတီႈ ဝတ်ႉ သူၼ်ၻွၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵေႃႈလႆႈ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေႃႇထိုင် 5 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ လႆႈၵူႈဝၼ်း။ ဢမ်ႇ ၼၼ် လူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉ တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ(Online) ၵေႃႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း