Wednesday, June 19, 2024

ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႄႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပီ 2022

Must read

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ ၵူႈဝူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၽိုၼ်လိၵ်ႈပိုတ်ႇႁပ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပီ 2022

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈ ထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇသွၼ်ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်း၊ လိၵ်ႈၶႄႇ၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ လိၵ်ႈတႆး ထမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈဝတ်ႉသူၼ်လွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး လၢဝ်ႁႅင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူလႃးလူင်းၵွၼ်း ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လိူၼ် ၼႃႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆၵႂႃႇ။ ၼိုင်ႈဝူင်းလႂ် ၼိုင်ႈဝၼ်း တေပဵၼ်ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉဝၼ်းလဵဝ်။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပီႈၼွင်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၶႂ်ႈမေႃ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်တႅမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လူ၊ ၵၢၼ်ဢၢၼ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈထႆး၊ ဢင်းၵိတ်း၊ ၶႄႇလႄႈ မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ပေႃးႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇတေႃႇထႅင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းၵႆ(ၵေႃးသေႃၼေႃး) လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၵေႃႈလႆႈၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ တေပူင်သွၼ်ပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ ဝၼ်းလဵဝ် တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်း ၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း။ သင် မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၽူႈလႂ်မီးလုၵ်ႈလၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၼႆၸိုင် မႃးလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆလႆႈတီႈ သုၼ်ၽႃသႃ တီႈဝတ်ႉသူၼ်လွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး တီႈဝတ်ႉသူၼ်လွၵ်ႇၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 15 ပီ (15) ၸုပ်ႈယဝ်ႉ ၼိုင်ႈပီ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 တေၸႂ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 လိူၼ် တေသွၼ်ပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈသွၼ်ႁဵၼ်းသင် ၸဝ်ႈၶူး လၢဝ်လႅင်း လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း