Thursday, June 20, 2024

ပလိၵ်ႈထႆး ၵဵင်းမႆႇ တီႉၼုမ်ႇၸၢႆးႁႅင်းၵၢၼ် 15 ၵေႃႉတီႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈ

Must read

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 15 ၵေႃႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢႃယုယင်းပႆႇထိုင် 18 ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

Photo( Chiangmai Immigration) : ႁၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇၵၢင်ၶမ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လမ်းပၢင်း-ၵဵင်းမႆႇ ပွၵ်ႉၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ  ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊  တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းႁူမ်တုမ် ဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းတႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတီႈၼႃႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ Chiangmai Immigration  ဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းမႆႇ- လမ်းပၢင်းၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းထႆး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉႁပ်ႉလုၵ်ႈၸၢင်ႈ ၸိူဝ်းဢႃယု ပႆႇတဵမ်18 သေဢမ်ႇၵႃး လုၵ်ႈၸၢင်ႈမၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ၊ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

လုၵ်ႈၸၢင်ႈၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၼႆႉႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇၼႆႉလႆႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်းၸမ်ပီယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းသဵင်ႈမီး 15 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်(ใบอนุญาตทำงาน။ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဝူင်ႈလႂ် မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈထိုင် 10,000-20,000  ဝၢတ်ႇဝႃႈၼႆဝႆႉ။

Photo( Chiangmai Immigration) : ႁၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်း

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/4/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ 13 ၵေႃႉ တီႈဢိူင်ႇမႄႈပႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တင်းသဵင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႇလသီႇဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ယင်းပၢႆပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃးဝႃႈ တႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး  တေတႄႇၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်သေ ယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ထုၵ်ႇလႆႈၾၢင်ႉသေယူႇသဝ်းၵႂႃႇမႃး၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈမီးဝႆႉ  ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း