Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ယိုဝ်းဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်။

ဝၼ်းတီႈ 19/04/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုင်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶမယ 501 ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ PDF ႁူမ်ႈၵၼ်၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇယူႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ ပီႇတီႇဢႅပ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း 501 ၼႆဢေႃႈ။ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်ဝႆႉတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ။ ယိုဝ်းပႃးၵွင်ႈလူင်ႁေ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈဢေႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသေတႃႉၵေႃႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတူၵ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢင် 6 လုၵ်ႈ။

ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈလူင်ၶၢင်ဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶဝ်ယိုဝ်းမႃးတၢင်းလူင်ၶၢင်ၼႆႉဢမ်ႇယွမ်း 6 လုၵ်ႈ ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉလူင်ၶၢင်ၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းၵႄႈ လူင်ၶၢင်လႄႈပဵင်းၼိဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်။ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၸႂ် ။ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢေႃႈ။ ” ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼၼ်ႉဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း PDF ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၼႆႉမႃးၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇယွမ်း 3000 ယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သွင်ၾၢႆႇ သိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 21/04/2023 ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းထႅင်ႈ ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 27/03/2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းပီၼႆႉ တေမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတႄႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း၊ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း