Sunday, September 24, 2023

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇယွမ်း 500

Must read

သိုၵ်းၸၢၼ်း – သိုၵ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း လႆႈသွၼ်ႈမူၵ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉလႄႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း-2
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇတဵင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ႁႅၼ်း သိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်း၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင်လႄႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸေႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉဝၢၼ်ႈႁၢမ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶဝ်မႃးယိုဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းထုၵ်ႇလီပဵၼ်။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆဝႃႇ။ ႁဵတ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢီႈသင် မဵဝ်းၼႆ။ မူၺ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ လၢႆးၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ လူဝ်ႇတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်ႈဢေႃႈ။ လူဝ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် သေ ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇၸွႆႈၵၼ်ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇတဵင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝႃႇသူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸေႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း တေမီး မွၵ်ႈ 80 ။ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတဢၢင်း ပၢႆႈမႃး မီးမွၵ်ႈ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၶမ်းသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်း၊ ႁၢႆးသႅင် ႁူဝ်ၵူၼ်း တေမီးမွၵ်ႈ 80 ၼႆႉ ပၢႆႈမႃးတေမီးမွၵ်ႈ 2-3 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ဢမ်ႇယူႇပဵၼ်တီႈလႄႈ တႃႇတေလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆ တႅတ်ႈတေႃးတႄႉ ဢမ်ႇမီး ။ ဢၼ်ပၢႆႈမႃး ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ပၢႆႈမႃးမီးဝႆႉတီႈၵျွင်းႁေႃႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈမီးထႅင်ႈၶႃႈ။ ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇတဵင်း ဢဝ်ထူဝ်ႈ/ ထေႃႈသေ တေႃႉၶဝ်ႈတေႃႉၶူဝ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ၼမ်ဝႃႈ ၼမ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈတႄႉ တေမီးၵမ်ႉဢေႇၵူၺ်း။ ၸိူဝ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းယေးလႄႈ ဝူဝ်းၵႂၢႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႆႈပၢႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၸိုင် တေမီးၵၢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢမ်ႇႁၢင်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် တူင်ႉဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလၢမ်းႁူႉလႆႈဝႃႈ တေပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းႁိုဝ် ၶၢဝ်းပွတ်း ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉယူႇသေတႃႉ။ ပေႃးၶၢဝ်းႁိုင်မႃး တႄႉ တေတုၵ်ႉၶ ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်း ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် မႃးၸွႆႈထႅမ် ။ ပူၼ်ႉမႃး လၢႆဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းတဢၢင်းၶဝ် မႃးၸွႆႈတီႈဝတ်ႉဝႃႇသူဝ်ႇ တႃႇငိုၼ်း 40 သႅၼ်။ ဢၼ်ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတႄႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီလူင်းမႃးတူၺ်းထိုင်သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းလူင်၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပဵၼ်တွင်ႉလူႉတွင်ႇၵႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ် မႃးၼမ်လႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵွပ်ႈၼႆ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လူင်းၸွႆႈထႅမ် လုမ်းလႃးတူၺ်း ထိုင်ၽွင်ႈ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်း ၼင်ႇၵၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွမ်မႆႈၸႂ်ပၢင်တိုၵ်းတေပဵၼ်ယႂ်ႇၵႂၢင်ယၢဝ်းႁိုင်ထႅင်ႈယူႇႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း