Friday, July 19, 2024

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF, TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်။

ၼွင်ၶဵဝ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, ၸုမ်း ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင် သႅၼ်း 120 mm ယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဝၢၼ်ႈဢၼ်ႁဝ်းယူႇၼႆႉ ၵွႆၵႂႃႇမွၵ်ႈ 20 လင်ၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လင်ၶႃးႁိူၼ်း၊ ၽႃဢုတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွႆမူတ်း။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၶဝ်ပဵၼ်ၵၼ်မႃး 10 ဝၼ်း ပၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းတူၺ်းႁိူၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။  

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 တေပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျီး၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇၵေႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၼွႆႉ၊ ဝၢၼ်ႈတေႃမူၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵၼ် မိူၼ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ဢၼ်ၵဵပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်းယဝ်ႉ။ တေ ဝႃႈႁိူၼ်းၼႆၵေႃႈ လူႉၵွႆမူတ်း။ ပေႃးမီးၵူၼ်းမႃးၸွႆႈထႅမ် တႃႇတေမႄးပၼ်ၶိုၼ်းတႄႉ တေလီဢေႃႈ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း MDY – PDF တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸွမ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ ပၢင်ႇႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ၸိူဝ်း ၼႆႉဝႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ထႅင်ႈယူႇ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်း MDY – PDF လၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/4/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်း မိူင်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈ 2 လင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း