Saturday, July 13, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF, TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 70 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 60 ဝႃႈၼႆ။  

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုဝ်းၶဝ်ႈမႃး တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶူၵ်ႉ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-16/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 75 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉလႄႈ ၾၢႆႇ PDF သမ်ႉ လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 15 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 150 ၵေႃႉၼႆႉ။ ၵွင်ႈၶဝ်ႁၢႆဝႆႉ 100 ပၢႆ။ လႆႈႁၼ် PDF ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 75 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ။ တၢင်းၾၢႆႇၶဝ်သမ်ႉ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆဢေႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈလူင် ၶဝ်တႄႉ ယဵၼ်မႃးလႆႈသွင်ဝၼ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၾၢႆႇ PDF ထွႆဢွၵ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်(အင်းမရွာ) သေ ႁွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ယွၼ်ႉၵူဝ်ၶၢဝ်ႇႁူဝ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶူၵ်ႉ ဢၼ်ၸုမ်း PDF ပၵ်းတပ်ႉယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း မၢၼ်ႈ မႃးပုတ်ႈဢဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇ ၶဝ်ႁိပ်ႇၸုမ်း PDF ဢွၵ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ သဵင်ၵွင်ႈလူင်တႄႉ မိူဝ်ႈဝႃးတင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းတႅၵ်ႇမႃး သွင်ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉသဵၼ်ႈမၢႆတႅတ်ႈတေႃးလီ ယွၼ်ႉပၢႆႈၽၢတ်ႇၽႄၵၼ် လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶူဝ်၊ ဢိူင်ႇၵုင်းၵျီး၊ ဢိူင်ႇၵိဝ်ႇဢၢင်းလႄႈ ဢိူင်ႇ သၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်။

“ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းဝႆႉယူႇ လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီးလၢႆၵေႃႉ။ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လူႉၵွႆ မီးလၢႆ လင်၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆလႂ်ၵေႃႉ မၢတ်ႇလႂ်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ”- ၽူႈတူင်ႉ ၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်ယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 11 လိူၼ် လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဢႃယု 14 ပီ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွင်ၽူဝ်မေးလႆႈတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်ဢွႆႈၼႆသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၶွင် PDF လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 900 ၵေႃႉ တေပဵၼ် တပ်ႉ ၶလယ 147 ၊ ၶလယ 253 ၊ ၶလယ 258 ၊ ၶမယ 508 ၊ ဢမတ (အမတ) 206 ၊ ၶမယ 419 ၊ ၶမယ 14 ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ (ပၢင်ႇဢူး) ၶိုၼ်ႈမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ။ ၾၢႆႇ TNLA, PDF တႄႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း တေမီးမွၵ်ႈ 500 ၵမ်ႈၼမ် ၸုမ်း PDF ၼႆႉ တေ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) ၶိုၼ်ႈမႃး တူင်ႉၼိုင် – ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း