Thursday, July 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းလူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းၸွႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်း လႆႈပၢႆႈ။

ႁိူၼ်းယေး-ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/4/2023 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ထိုင်မွၵ်ႈ 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈယေႇဢူး ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် 2 လမ်း မႃးယိုဝ်းၸွႆႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးတိုၵ်းၸွႆႈ 2 လမ်း တႄႇဢဝ်ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ထိုင် 3 မူင်းပၢႆ ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းထိုင် တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶိူင်ႈမိၼ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်း သီႇပေႃႉ မႃး။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး – ယေႇ ဢူး။ ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ တေႃႉႁႅင်းသိုၵ်းမႃးသူင်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ လူင်းၸွင်ႈ။ ၶိူင်ႈမိၼ်သွင်လမ်းၼႆႉ မွတ်ႇၾႆးသေမႃးၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈပၢႆႈ။ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းၵျီးသမ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျီး၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈယေႇဢူး၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ။ ဢိူင်ႇၵိဝ်ႇဢၢင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇဢၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈတေႃ မွၼ်းမႂ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵွင်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းတိုင်း။ ဢိူင်ႇသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇတႄႉ တေပဵၼ်ဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇၶၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ် သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ မီးၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ ပႆႇၵဵပ်းလႆႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႅၼ်ႈပၢႆႈၽူင်ႉၽုၺ် ၵႂႃႇၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း။ မၢင် ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဝဵင်း၊ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁူင်းသဝ်း၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၵႂႃႇ ယူႇၸွမ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်ၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႆႉတႄႉ။ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈ တၢင်းဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီးထႅင်ႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ၸွႆႈတိုၵ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင် သႅၼ်း 120 mm ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆးလႄႈ သိုင်ႇၾႆး လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/4/2023 ၼႆႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵွင်းမူးသူႇၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသူမ်ႈသႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႆႈလူႉၵွႆ။

ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်း မိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင် ၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 11 လိူၼ် လႄႈ ဢွၼ်ႇ ယိင်း ဢႃယု 14 ၶူပ်ႇ သွင်ပီႈၼွင်ႉ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း