Friday, July 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ    

Must read

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း TNLA, PDF သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်သႅၼ်း 120 mm ယိုဝ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ မၢၵ်ႇလူင်းတူၵ်းတႅၵ်ႇ ၾႆးမႆႈ သူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်။

ႁၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
ႁၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5/4/2023 ၼႆႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ – 101 တပ်ႉ 253 လႄႈ တပ်ႉၽႄ 258 ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 500 တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 300 ပၢႆ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး၊ ၵိဝ်ႇၵေႃႇ၊ ၼႃးၼွႆႉ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6 ၼႆႉ ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တႄႇဢဝ်ယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ထိုင် 5 မူင်းၶိုင်ႈ ႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် 120 mm ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈသူမ်ႈသႆႇ ပွႆႇၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆးၼၼ်ႉ တင်းၼမ်။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈယင်းပႆႇယဵၼ် တိုၵ်ႉ တႅၵ်ႇယူႇ ၶိူဝ်းယႂ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ သူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သိုင်ႇၾႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇသေ လူႉလႅဝ်ၸွမ်းထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆလင် ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပႃၶီး ယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6 မႃးၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ (ပၢင်ႇဢူး) – ၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼွင်ၶဵဝ် – မိူင်းၵုတ်ႈ – မိူင်းမိတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

“လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းမိတ်ႈ – ၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ၵူဝ်ပဵၼ် PDF ပွမ်တူဝ် ၵူၼ်း မိူင်းသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁၢင်ႈသႂ်ႇၶဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူဝ်မႃးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းသိုၵ်းၶဝ်၊ ၵူဝ်မီးၵူၼ်းတေႃႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ သူင်ႇ ၸူး PDF ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း တၢင်းၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် – ပၢင်ႇႁူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ5/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင် ၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁႅင်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 11 လိူၼ် လႄႈ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 14 ၶူပ်ႇ သွင်ပီႈၼွင်ႉ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း