Friday, July 19, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး သွင်ပီႈၼွင်ႉ လူႉတၢႆ  

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွင်ပီႈၼွင်ႉ လူႉတၢႆ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။

ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈသိုၵ်း TNLA, PDF ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ5/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁႅင်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 11 လိူၼ်လႄႈ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 14 ၶူပ်ႇ သွင်ပီႈၼွင်ႉ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတၢႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF , TNLA ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ပွႆႇ မၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၽွင်းသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ(ပၢင်ႁူႈ)ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၶဝ် သွင်ပီႈၼွင်ႉ လႆႈလူႉတၢႆပႅတ်ႈ ၸွမ်းတၢင်း ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ႁူင်းယႃပၢင်ႇဢူႈ (ပၢင်ႁူႈ)ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 4 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ် လုင်းၸၢႆးမွင်ႇလေးလႄႈ ၼၢင်းသူၺ်ႇလႃႉ သွင်ၽူဝ်မေး လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ် ၸၢႆးဝႃႇဝႃႇထုၼ်း ဢႃယု 11 လိူၼ်လႄႈ ၼၢင်းမဢေး ဢႃယု 14 ၶူပ်ႇ သွင်ပီႈၼွင်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်းတၢင်း ၽွင်းၵႂႃႇႁူင်းယႃ ။

လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းထိုင် 4 မူင်း သိုၵ်း TNLA, PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လူမ်ႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈ ဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၽူင်ႉပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းထိုင် 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းလမ်းတိုၵ်း TNLA, PDF ၶိုၼ်းသေ မႃးပၵ်းဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းပၢင်ႇႁူႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးထႅင်ႈ 20 လမ်း။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ 1 လမ်း မီးႁႅင်းသိုၵ်း 25 ၵေႃႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းၵွင်ႈလူင် သႅၼ်း 120 MM လုၵ်ႉတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။ မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 8 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ ၵူၼ်းၶၢႆပူႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်တၢင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ တေမီး 500 ပၢႆ ႁႅင်းသိုၵ်း TNLA, PDF သမ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 400 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်ဝႃႈ သိုၵ်း TNLA, PDF ႁွင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ မိူင်းလႂ်ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းၼမ်ၵေႃႈ မိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေ တူၵ်းတႅမ်ႇ ၵွၼ်းၽၢၼ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း PDF ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈၶျွင်းၵူၺ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း တီႉၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ PDF တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇၶၢမ် 4 ၵေႃႉ၊  ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ တေ ၵႂႃႇၶႄ ၾႆးမႆႈ တီႈသူၼ်ဢွႆႈမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး – ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ။ တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉလႄႈ လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)။ မၢၵ်ႇဢၼ် မၼ်းၸၢႆး ၽႃႇၺႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇ PDF ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈပုမ်မၼ်းၸၢႆး လၢႆတီႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ ၊ ၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းၵျီး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈယေႇဢူး၊ ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢိၼ်းမ (ၼွင်လူင်) ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢၼ်ႉပူၺ်ႉၶျႅင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉထႅင်ႈ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉမႃး သိုၵ်း TNLA, PDF တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်း PDF (ၼၢင်းႁၢၼ်) ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင်ထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း