Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF ၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း PDF ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တီႈႁႅၼ်းၶူဝ်းငိူင်ႉဝႆႉၵေႃႈမီး။

သိုၵ်း TNLA, PDF ထႅမ်ႁႅင်းၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈသိုၵ်း TNLA, PDF ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2023 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်မီးသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵိဝ်ႇဢၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းၼွင်ၶဵဝ် – ပၢင်ႇႁူႈ(ပၢင်ႇဢူး) ထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးတင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ပၢင်ႇဢူႈ(ပၢင်ႁူႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းသွင်ဝၢၼ်ႈၼႆႉ 3 ပုၼ်ႈ 1 ပုၼ်ႈၵူၺ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉႁိူၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးမူတ်းယဝ်ႉ။ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ တိၵ်းတိၵ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ငႃၵၼ်ႁႅင်းဝႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတေတႅၵ်ႇမိူဝ်ႈလႂ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း PDF တႄႇၶဝ်ႈမႃးပၵ်းဢဝ်တီႈယူႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်၊ ဝၢၼ်ႈ ၼွင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသွင်ႁူး၊ ဝၢၼ်ႈလွႆမုင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇဢၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း 150 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2 သမ်ႉ ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းမႃးထႅင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 150 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မႃးၽိူမ်ႉထႅင်ႈႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵိုတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈ ၶၢႆးမွၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သမ်ႉ ပဵၼ်မၢႆတပ်ႉ 519 တင်း 510 ၼႆယဝ်ႉ။

“ သဵင်ၵွင်ႈတေတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးတင်းသွင်ငႃး။ ငႃးၼိုင်ႈလုၵ်ႉတၢင်း ပၢင်ႇဢူႈ ၶိုၼ်ႈမႃး။ တၢင်းၾၢႆႇၼၼ်ႉ ထႅမ်ၶဝ်ႈမႃးၼမ်။ တၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်တႄႉ ၶဝ်ထႅမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈငႃးၼိုင်ႈ ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းပၢင်ႇႁူႈ ၶိုၼ်ႈမႃးထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်း တၢင်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵူၺ်ႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးလေး (ၵျွၵ်ႉမႄးဢွၼ်ႇ) ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ထႅမ်မႃးသမ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 150 ထႅမ်မႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇဢွၼ်ႇ (ငုတ်ကလေး) တေပဵၼ် မၢႆတပ်ႉ 253 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆးၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ပီ ႁၢင်ပီ ပီၵၢႆ။ တီႈဢၼ်သိုၵ်း PDF ၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လႄႈသင် ၼွင်ၶဵဝ်လႄႈသင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽွင်းလိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းလိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ။ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေလူႉတၢႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵျီႇၼီႇဝႃႇၶေႃးလ် တႄႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ၊ တေဢမ်ႇလႆႈယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းဝဵင်း၊ ထိုဝ်ဝႃႈၽိတ်းမၢႆမီႈသိုၵ်းလႄႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်တင်းလုမ်ႈၾႃႉ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉသႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉၼၵ်းႁဵတ်းၸွမ်း- ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း