Thursday, April 18, 2024

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မီးသၢင်ႇလွင်း တင်းမူတ်း 27 ပႃး။

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး
Photo by – Thai News Pix/ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉပရႃႊသၢတ်ႊ ဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24-26/3/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပရႃႊသၢတ်ႊလႄႈ သင်ၶတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းႁႅင်းၸႂ်မႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉပရႃႊသၢတ်ႊ ဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈၵၢင် တွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ပေႃးတေမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶၢမ်ႇသၢင်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈ ႁိတ်ႈႁွႆးတႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပီႈၼူၼ်း ၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလႄႈ ၾၢႆႇတူမ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၼ် ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ သဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်လႄႈ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢႃယုၶဝ်ၵေႃႈ တေယႂ်ႇပူၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးဢုပ်ႇၵၼ် ဢဝ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၶၢမ်ႇသၢင်ႇ 3-4 ဝၼ်းၼႄႇၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယွၼ်း တီႈၸဝ်ႈသြႃႇ ဝတ်ႉပရႃႊသၢတ်ႊ။ ၸဝ်ႈသြႃႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸတ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ပၢႆၵူၺ်း ၵမ်းလင် ၽိူမ်ႉမႃးထႅင်ႈလႄႈ တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 27 ပႃး”- ဝႃႈၼႆ။  

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး
Photo by – สังคมพระใหม่ / ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉပရႃႊသၢတ်ႊ ဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉပရႃႊသၢတ်ႊ ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈသၢင်ႇလွင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁွမ်းလူႇ တၢၼ်း သၢင်ႇလွင်း 1 ပႃး ငိုၼ်း 30,000 ဝၢတ်ႇ။ ငိုၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇလဵင်ႉလူပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇလႄႈ လူႇတၢၼ်းသၢင်ႈသိမ်ႇမႂ်ႇ တႃႇမၢႆတွင်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇ တီႈၼႂ်းဝတ်ႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းလူႇၵၼ် သၢင်ႇလွင်း 1 ပႃး ငိုၼ်း 30,000 ဝၢတ်ႇ။ ၼႂ်းငိုၼ်း 30,000 ဝၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႇ 5,000 ဝၢတ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈသၢင်ႇလွင်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼသိမ်ႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉသၢင်ႈမႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉပရႃႊ သၢတ်ႊၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းဝႆႉ။ တႃႇ 25,000 ဝၢတ်ႇၼႆႉသမ်ႉ တႃႇလဵင်ႉလူၼႂ်းပွႆး တင်းမူတ်း ၶဝ်ႈၽၵ်းတႄႉ ႁဵတ်းတီႈလဵဝ်သေ ဢဝ်လဵင်ႉလူ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တီႈပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ”- ပီႈၼူၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး
Photo by – สังคมพระใหม่ / ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉပရႃႊသၢတ်ႊ ဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

ပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼႆႉ ၶပ်ႉမၢႆ ဝၼ်းတီႈ 23 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထႃႁူဝ်သၢင်ႇလွင်း၊ ဝၼ်းတီႈ 24 ဝၼ်းဢဝ်သၢင်ႇလွင်း၊ ဝၼ်းတီႈ 25 ဝၼ်းၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 26 ပဵၼ်ဝၼ်းၶၢမ်ႇသၢင်ႇ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼူၼ်းထပူးရီးၼႆႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ် ၵမ်ႈၼမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ တႃးသီ၊ ၶၢႆၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁူင်းငၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း