Tuesday, May 21, 2024

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈၼႃးၵွင်းမူး ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

Must read

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ မီးသၢင်ႇလွင်ႈ 60 ပၢႆ။

ၶဵင်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼႃးၵွင်းမူး
Photo by – ၶဵင်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼႃးၵွင်းမူး

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ပီႈၼွင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ပွၵ်ႈၵမ်း 16 ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 14-20/3/2023 တီႈဝတ်ႉၵၢင်ၼႃး ဝၢၼ်ႈၼႃးၵွင်းမူး ဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တင်းမူတ်း မီးသၢင်ႇလွင်း 64 တူၼ်၊ ဝၢႆးလင်ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ၊ ပီၼႆႉၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးဢၼ်ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းလူင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ သၢင်ႇလွင်းမီး 64 တူၼ်ၶႃႈ။ ပွႆးတႄႉ ၵိုၼ်းတႄႉ ၵိုၼ်းဝႃႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီး 2-3 ပီယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20 ပဵၼ်ဝၼ်းလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၶၢမ်ႇသၢင်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ပီၼႆႉ မီးပႃး ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ပၢၼ်ၵဝ်ႇ/ မႂ်ႇလႄႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပွႆးသၢင်ႇလွင်းပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ မီးပႃးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ပၢၼ်ၵဝ်ႇ ပၢၼ်မႂ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးပႃးပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းတႄႉ ၸဵမ်ပၢင်ၽၢႆႉ၊ တႅမ်ႇ 4 တႅမ်ႇ 5 ၊ မၢၵ်ႇတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ (မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ တင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၵိုၵ်းၸွမ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ပီၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇလႆႈမႃး ပဵၼ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၵမ်ႉၸွႆႈပၢင်ပွႆး ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼႃးၵွင်းမူး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼႃးၵွင်းမူး

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးဢမ်ႇမီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆ တႃႇတေၸၢင်ႈပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ပၢၼ် ၵဝ်ႇ/ မႂ်ႇမႃးၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇမၼ်းၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းပၢင်လွင်းသေ ဢဝ်ငိုၼ်းမႃးသုင်းၸႂ်ႉၼႂ်းပွႆး ပေႃးမၼ်း လိူဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်လူႇၵျွင်းၶိုၼ်းတႄႉ မၼ်းၵိုင်ႇလီႁဵတ်းယူႇ။ သင်ဝႃႈ ႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဢမ်ႇမီးပွႆးမီးလၢမ်းသင်သေ ႁႃႁူဝ် ၶေႃႈ သေဢၼ်ဢၼ်သေႁဵတ်း တႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၼႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တေႃႇလွင်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလီ။ ဢမ်ႇဝႃႈ ပွႆးလၢမ်းမဵဝ်းလႂ်၊ ပွႆးၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပီမႂ်ႇလႃးႁူႇ၊ ပီမႂ်ႇၶႄႇ၊ ပီမႂ်ႇတႆး ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းသေ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်။ ၶူဝ်းၶွင်ရူတ်ႉၵႃးႁၢႆ မီးၵူႈတီႈ ၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း