Friday, May 31, 2024

ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 8/3/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလိၼ်လမ် ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ။

Photo( ဢူးလႃႉမူဝ်း) : ႁၢင်ႈရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸုမ်း ဢူးလႃႉမူဝ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလိၼ်လမ် ၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ပေႃးလုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၼႆႉၵေႃႈ ထိုင်ယဝ်ႉတီႈၶဝ်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ။ ၶဝ်ႁေႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၶဝ်ၽႃႇသႂ်ႇၵၼ်သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈတႄႉ လိူဝ်ႈႁႅင်းဢေႃႈ ။ၸဵပ်းၸွမ်း ႁူဝ်မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႃၵေႃႈႁၵ်းဢေႃႈ။ရူတ်ႉၶိူင်ႈတႄႉ တေမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၽူင်း။ၵႃးသမ်ႉတေလႅပ်ႈၵႂႃႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ ၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇပၢႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ တူၺ်းမၼ်းလႅပ်ႈတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်ယူႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵေႃႉဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးၶမ်းမူၼ်း ဢႃယု 32 ပီ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင်တႃႇၶီႈလဵၵ်း။

ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မီးယူႇၵူႈလိူၼ် လိူၼ်လႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ။ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆ့ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးယူႇၼမ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ရူတ့်ၵႃးၵႂႃႇမႃးၵေႃႈၼမ်ႁႅင်း ။ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈၵႅပ်ႈၵပ့် ႁၢၼ့်ၶၢႆၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် ၸွမ်းၶႅပ်ႈတၢင်းၵေႃႈ ၼမ်လိူဝ်မႃး ၵူႈဝၼ်း  ။ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးဝႆႉမဝ်မၢင်လႄႈ လွင်ႈရူတ့်ၵႃးၽႃႇၵၼ်ၵေႃႈ မီးၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း