Saturday, May 18, 2024

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ဝႃႉလႅင်တင်း လႃးႁူႇ

Must read

ပလိၵ်ႈထႆးၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ဝႃႉလႅင်ပွတ်းၼိူဝ်တင်း လႃးႁူႇ။


ဝၼ်းတီႈ 02/04/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Komchadluek ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်း ၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ သီၶၢဝ် တၢင်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈ 47 ထူင် ၼႂ်းထူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယႃႈမႃႉ 9,400,000 (9 လၢၼ်ႉ 4 သႅၼ် ) မဵတ်ႉ ၊ ယႃႈဢႆႊသ် 788 ၵွၼ်ႈ ၼမ်ႉၼၵ်းမီး 788 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ ။ တီႉလႆႈပႃး ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ ။

- Subscription -

တီႉလႆႈတီႈ ဝၢၼ်ႈထႆးၵျလိူၼ်း၊ ဢိူင်ႇမူင်ႉယၢႆး ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းၵႅၼ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။

ၸွမ်ႁၢၼ် ပလိၵ်ႈ ၶျလွင်ႊၶျႆႊ ၶျႆႊယႃႊၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ယိုတ်းလႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းဝႃႉၼိူဝ်လႄႈ ၸုမ်းလႃးႁူႇ တေႃႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး၊  သိုပ်ႇၼႆႉၵႂႃႇ လႆႈသင်ႇၵၢၼ်ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၊ တုၵ်းယွၼ်းသၢၼ်မိုဝ်းႁူမ်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ် ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ၊ ယႃႇၵႂႃႇယုင်ႈၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တႄႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတေၸွမ်းတီႉ ၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈလႄႈ တေၶဵင်ႈၶႅင်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း