Saturday, December 2, 2023

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ထဵင်ႁႆႈၼႃး

Must read

RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ထဵင်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ႁၢင်ႈသိုၵ်း RCSS – SSPP

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွတ်ႇ ဢိူင်ႇလၢႆးၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၽူင်ႉပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၼႂ်းထဵင်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇလၢႆးၸၢမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်သွင်ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ တွတ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းတေ ပဵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉၼႆႉ။ ၸဵမ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ လႄႈ ၸွမ်းသုမ်ႉၼႂ်းထဵင် ႁႆႈၼႃး။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈမီး။ ၸိူဝ်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွတ်ႇ ဢိူင်ႇလၢႆးၸၢမ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈမီး ပၢင်တိုၵ်းမႃးသေပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

“ၸူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ယႂ်ႇမႃး ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းၼႆႉ ပႆႇယၢမ်ႈငိၼ်းမႃးသေပွၵ်ႈ။ တိုၵ်ႉလႆႈမႃးငိၼ်းၶဝ် သွင်ၸုမ်း ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်း တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ RCSS သမ်ႉ ပၵ်းဝႆႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ တွတ်ႇ။ SSPP သမ်ႉ ပၵ်းဝႆႉတၢင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလိုမ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း။ ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸမ်ၵၼ်ၸပ်းၵၼ်ၶႃႈ။ ၶဝ်ပေႃးမုင်ႈႁၼ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ လၢႆးၸၢမ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းတႄႉႁဵတ်း ၵဝ်ႉၼႄးၵႃ ၵႃၼႄးၵဝ်ႉ ၶဵင်ႇၼႄးၵၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ငွႆးယိုဝ်း။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS ၶႃႈလူး ၶဝ်ထူဝ်းႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် သီႇႁႃႉရႃႇၸႃႇ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်း SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢွင်ႈတီႈႁဝ်းၶႃႈ ပၵ်းသဝ်းယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶဝ်သမ်ႉ လၵ်ႉလွမ်ငွႆးယိုဝ်း ႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပႆႇထွႆထွၼ် ၵၼ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွတ်ႇၼႆႉ တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်းမီး 50 လင် ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇလၢႆးၸၢမ် ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈလၢႆး ၸၢမ် 15 လၵ်း၊ ဢိူင်ႇလၢႆးၸၢမ်သမ်ႉ ယၢၼ်ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် 8 လၵ်း လႄႈ ယၢၼ်ဝဵင်းၵႃလီႉ 10 လၵ်း။

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွတ်ႇ ဢိူင်ႇလၢႆးၸၢမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2022 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင်၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း